álgui

govvideapmi 

stivra

dokumeanttat 

seminára 

 sohkagoarta

 liŋkkat
 
Sámeradio sámeliŋkkat
 
Suoma sámediggi
 
Norgga sámediggi
 
 
Álgoálbmotliŋkkat
 
Sohkadutkandieđut

 
 
Sohkadutkanrávagirjjit:
Seppo Sampio čálii vuosttas suomagielat sohkadutkanrávagirjji. Su Sukututkimusopas almmustuvai juo 1975:s. Sampio ođđaseamos girji, Sukututkimuksen perustieto, lea jagis 1996.
Rávagirji Selvitä sukusi addá maiddái buriid rávvagiid dakkárii, gii lea álgaleamen sohkadutkamiin. Dán girjji lea doaimmahan Marja-Liisa Putkonen ja dan lea goasttidan Sukuseurojen Keskusliitto.
Ođđa girjjit almmustuvvet dađistaga. Okta buot ođđasepmosiin dáidá leat Suvut nimet kirjoihin -girjji, man doaimmahii Sukuviesti doaimmahusčálli Heikki Manninen. Dát girji almmustuvai Jyväskyläs suoidne-borgemánu molsašuvvama áiggiid 1998:s dollojuvvon Suomalaiset juuret -dáhpáhussii.
 
Sohkasearvedoaimma oahpisin sáhttá atnit vaikkoba Tunne sukusi -girjji, man maiddái lea doaimmahan Heikki Manninen. Das oažžu buriid rávvagiid das, mo sohkasearvi vuođđuduvvo ja registrerejuvvo.
Maiddái Sukuseurojen Keskusliitto veahkeha: Doaimmatdoalli Vappu Vironen rávve nuvttá sohkasearveáššiin. Doaimmahat lea Helssegis, čujuhusas Työmiehenkatu 2.