alkuun

 esittely

hallitus

 dokumentit

 seminaari

 sukukortti

 linkit
 SUKUSEMINAARI INARISSA 8.7.2000
 
Tältä sivulta voit lukea sukuseminaarin kutsun ja seminaariohjelman suomeksi ja saameksi. Seminaarissa esitettiin useita esitelmiä ja sieltä otettiin myös hienoja valokuvia!
 
 
Kitit koolle!
Andaras Hannunpoika Kitin sukuseura ry - Andaras Hannobártni Kitti soahkasearvi rs järjestää ensimmäisen sukutapaamisen lauantaina 8.7.2000 Inarissa, Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa (osoite: Inarintie, 99870 Inari; puh. 02 05 64 77 40).
Ilmoittaudu!
 
Lauantain seminaari Siidassa klo 12 - 16 on pienimuotoinen, maksuton ja epävirallinen, mutta toivomme silti, että Sinä, rakas sukulainen, ilmoittaisit tulostasi sukuseuran sihteerille Maritta Stoorille toukokuun loppuun mennessä. Lauantaina on mahdollista ruokailla ja kahvistella Siidassa toimivassa kahvilassa. Siellä on tarjolla kohtuullisin hinnoin monenlaista syötävää ja juotavaa. Kahvio on auki 9 - 20 ja tarjolla on 45 - 155 mk:n hintaisia lounasannoksia, joihin kuuluu pääruoan lisäksi salaatti, leipä, juoma ja kahvi.
 
Illalla tutustumme Into ja Maarit Paadarin Inarin porofarmi - nimiseen porotilaan Solojärvellä. Solojärvi sijaitsee 14 km Inarista Lemmenjoen suuntaan. Ilmoittautuminen on välttämätöntä, sillä ruokailemme tilalla. Mikäli tarvitset kuljetuksen tilalle ja takaisin, muista mainita asiasta jo ilmoittautuessasi.
 
Koska toimimme ilman rahoitusta, emme valitettavasti voi hoitaa yöpymisiä. Voit itse tiedustella edullisia yöpymismahdollisuuksia esimerkiksi Lomakylä Inarista / A. Paulavirta; puh. 016 - 671 108 ja 016 - 671 480. Lomakylä Inari sijaitsee kirkonkylässä, aivan Inarijärven rannassa. Lomakylässä on 2 - 6 hengen mukavuuksilla varustettuja mökkejä. Lomakylässä on myös matkailuvaunualue, venevuokraamo, rantasauna sekä kahvila. Varausta tehdessäsi mainitse Kitti-sukuseura, sillä olemme neuvotelleet pientä alennusta normaalihinnoista, mikäli teet varauksesi maaliskuun loppuun mennessä.
 
OHJELMA
Lauantai 8.7.
Oktavuohta-sukuseminaari klo 12 -16 Siidan auditoriossa. Kokoonnumme klo 12 Inariin Siidan tiloihin. Olemme varanneet käyttöömme auditorion, jossa aloitamme sukuseminaarin. Alustajiksi lupautuneet ovat sukumme jäseniä. Tapaamisen avaa seuran puheenjohtaja, tarkastaja Jouni Kitti, joka kertoo Andaras Hannunpoika Kitistä ja Kitti-suvun vaiheista.
 
Kirjailija Kerttu Vuolabin aiheena on "Kertojia kolmessa polvessa". Kerttu esittelee saamelaista kertomusperinnettä. Hän aloittaa isoisästään Hans Kitistä ja päätyy äitinsä kautta omaan rooliinsa saamelaisena naiskirjailijana.
Satu Natunen puolestaan kertoo, millaista on olla saamelainen kuvataiteilija. Satu on luvannut myös tuoda korttejaan ja taideteoksiaan nähtäväksi ja mahdollisesti myös ostettavaksi.
Lehtori Maritta Stoor esittelee lopuksi lyhyesti sukuseuratoimintaa. Sukuseuran tavoittenahan on aloittaa perinteenkeruu ja -taltioiminen mm. sukujulkaisua varten.
Iltaohjelma on epämuodollista yhdessäoloa Paadareiden Inarin porofarmilla. Aloitamme illan ruokailulla klo 18. Tarjolla on käristyskeittoa (bi_o_ ), ja annokseen kuuluu savuporo- tai -kalavoileipä ja juomat. Ruokailu maksaa 80 mk / henkilö. Mikäli tarvitset kuljetuksen tilalle ja takaisin, mainitse siitä erikseen.

Sunnuntai 9.7.
Käynti Pielpajärven erämaakirkossa klo 12 -
Pielpajärvelle lähdemme museon rannasta klo 13 Matti Meskasen laivakyydillä. Ajamme laivalla Pielpavuonolle. Matkalla ohitamme myös Ukonkiven, jolloin voimme kunnioittaa esivanhempiemme muistoa mielessämme. Matka kestää 1, 5 tuntia, ja rannasta on vielä n. 40 minuutin kävelymatka erämaakirkolle, jossa pidämme pienen hartaustilaisuuden. Paluumatkan voi tehdä kahdella tapaa: joko palata kävellen takaisin kylälle, jolloin matka on n. 4 km tai palata laivan mukana. Laiva lähtee rannasta klo 17. Mikäli haluat palata laivan mukana, sinun ilmoittautumisen yhteydessä mainita se. Menolipun hinta on 60 mk. Varaa eväitä tälle retkelle.
 
Buresboahtin ! Tervetuloa!

 

 
 
Gihtet èoahkkái!
 
Ándaras Hánnobárdni Gihte sohkasearvi ro (Andaras Hannunpoika Kitin sukuseura ry) lágida vuosttas sohkadeaivvadeami lávvardaga 8.7.2000 Anáris, Siiddas (èujuhus: Inarintie, 99870 Inari; tel. 02 05 64 77 40).
Almmut ie¾at!
 
Lávvardaga d. 12-16 lágidat Siiddas smávva, eahpevirggála¹ seminára, mii lea buohkaide nuvttá. Doaivut liikká ahte Don, ráhkis fuolki, almmuhat ie¾at boahtimis sohkasearvvi èállái Maritta Stoor`ii miessemánu loahpa rádjai.
Lávvardaga lea vejola¹ boradit ja juhkat káfe Siiddas doaibmi kafeas. Doppe fidne govttola¹ haddái má¿ggalágan biepmuid ja juhkamu¹aid. Kafea lea rabas 9-20 ja doppe leat fidnemis 45-155 márkái beaivemállásat, maidda gullá váldobiepmu lassin saláhtta, láibi, juhkamu¹ ja káffe.
 
Eahkedis oahpásmuvvat Into ja Maarit Paadar`a Anára boazofárbma -nammasa¹ boazodállui Solojávrris. Solojávri lea 14 km Anáris Leammi guvlui. Lea áibbas vealtameahttun almmuhit ie¾as, dasgo boradat boazofárpmas. Jos dárbba¹at sáhtu Solojávrái ja fas ruovttoluotta, de muitte máinna¹it das, go almmuhat ie¾at.
Go min deaivvadeapmi dáhpáhuvvá almmá ruhtadeami haga, de eat sáhte daðibahábut dik¹ut gussiid idjadeami. Sáhtát ie¹ gulaskuddat hálbbes idjadanvejola¹vuoðaid ovdamearkka dihte Lomakylä Inaris / A. Paulavirta; tel. 016-671 108 ja 016-671 480. Lomakylä Inari lea Márkanbáikkis, dasttán Anárjárgáttis. Lomakyläs leat 2-6 olbmo barttat, main leat buot dárbba¹la¹ rusttegat. Lomakyläs lea maiddái biilavovdnasadji, fanasláigohanvejola¹vuohta, gáddesávdni ja kafea.
 
Prográmma
 
Lávvardat 8.7.
 
Oktavuohta-sohkaseminára d. 12-16 Siidda auditorios
Mii èoahkkanat d. 12.00 Siidii. Leat várren ie¾amet atnui auditorio, gos álggahat sohkaseminára. Álgosáhkavuoruid leat lohpidan doallat min searvvi lahtut. Deaivvadeami rahpá searvvi ságadoalli, dárkkisteaddji Jouni Kitti, gii muitala Ándaras Hánnobárdni Gihtes ja viidáseappot Gihte-soga historjjás.
Girjeèálli Kerttu Vuolab`a fáddán lea "Muitaleaddjit golmma buolvvas". Kerttu muitala sámi muitalanárbevieru birra. Son álggaha ádjástis Ándaras-Hánssas (Hans Kitti) ja máhccá dasto eatnis bokte ie¾as rollii sámi girjeèállin.
Satu Natunen fas muitala, makkár lea leat sámi govvaèeahppi. Satu lea lohpidan maiddái buktit goarttaidis ja dáiddadujiidis oaidninláhkai ja soapmásat sáhttet várra háliidit oastitge daid.
 
Lektor Maritta Stoor muitala loahpas oanehaèèat sohkasearvedoaimma birra. Min sohkasearvvi ulbmilinhan lea èohkkegoahtit ja vurkegoahtit árbedieðuid ee. sohkaprentosa várás.
 
Eahkedis dasto guossit leat ovttas Paadariid boazofárpmas ja oahpásmuvvet guhtet guimmiidasaset. Álggahat oktasa¹ eahketdoaluid d. 18.00 nu ahte vuos boradat álggos. Fálus lea biðusmálli ja dasa lassin borramu¹¹ii gullá suovasboazo- dahje suovasguollevuodjaláibi ja juhkamu¹at. Eahketbiebmu máksá 80 mk olbmos. Jos dárbba¹at sáhtu boazofárbmii ja fas eret, de máinna¹ das sierra.
 
Sotnabeaivi 9.7.
 
Galledeapmi Bealbajávrri meahccegirkus d. 12-
Bealbajávrái vuolgit musea gáttis d. 13 Matti Meskasa fanassáhtu mielde. Vuodjit Bealbavutnii. Mátkki áigge vuodjit maiddái Ádjásullo meattá, goas sáhttit mielaineamet gudnejahttit ie¾amet máttuid muittu. Mátki bistá beannot diimmu, ja gáttis lea vel sullii 40 minuhta vázzinmátkki meahccegirkui, gos doallat smávva rohkosbottu. Girku luhtte sáhttá máhccat fas ruovttoluotta guovtte láhkai: juogo vácci fas Márkanbáikái, gosa lea sullii 4 kilomehtera dahje fanassáhtu mielde. Fanas vuolgá gáttis d. 17. Jos háliidat máhccat fatnasiin, de galggat almmuheami oktavuoðas máinna¹it das. Mannanbileahtta máksá 60 márkki. Várre alccesat niestti dán mátkki várás.
 
Buresboahtin! Tervetuloa!
 

 

 

SEMINAARIOHJELMA SAAMEKSI
 
Andaras Hannobárdni Gihte sohkasearvi rs - Andaras Hannunpoika Kitin sukuseura ry
OKTAVUOHTA - sohkaseminára prográmma 8.-9.7.2000
Anára Siiddas (èujuhus: Inarintie, 99870 Anár, tel. 02 05 64 77 40)
 
Lávvardat 8.7
12.00 - 12.15
Seminára rahpan
Sámesoga lávlla (1. ja ma¿imu¹ vearsa)
Dáiddár Merja Aletta Ranttila: Gihtte-soga loga almmustuhttin
12.15 - 13.00
Dárkkisteaddji Jouni Kitti: 1800-logu máilbmi Anáris Gihtiid èalmmiiguin
13.00 - 13.45
Girjeèálli Kerttu Vuolab: Muitaleaddjit golmma buolvvas
13.45 - 14.15
Boddu
14.15 - 14.30
Sverre Porsanger lávlu ja èuojaha gitárra
14.30 - 15.15
Dáiddár Satu Natunen: Makkár lea leat sápmela¹ govvadáiddár?
15.15 - 15.30
Lektor Maritta Stoor: Sohkasearvái searvan ja sohkasearvedoaibma
15.30 - 16.00
Sverre Porsanger lávlu ja èuojaha gitárra
18.00 - 00.00
Eahketbiebmu Paadariid boazofárpmas Solojávrris (14 km Anáris Leammi guvlui, tel.fárbmii: 016 - 673912 - Biebmu du¹¹e daidda, geat leat ovddalgihtii várren.)
 
Sotnabeaivi 9.7.
10.30 - 11.30
Oahpásmahttin Siidii, dan èájáhusaide ja èoakkáldagaide (sámegielagiidda ja suomagielagiidda sierra joavku; haddi 15 mk, mii berrojuvvo ovdal oahpásmahttinfáldaga álgima)
11.30 - 13.00
Boddu (olbmot sáhttet ie¿a oahpásmuvvat èoakkáldagaide ja olgomuseai)
13.00 -
Fanas- ja vázzinmátkki Bealbajávrri meahccegirkui
Vuolgga musea gáttis Anárjávrri ala Bealbavuona ja Bealbajávrri girku guvlui, fanas vuodjá Ádjásullo meattá. (fanasmátki s. 1 d 30 min ja vácci s. 40 min)
15.30 - 16.00
Rohkosboddu meahccegirkus
Aslak Niittyvuopio: Sámiid vuoi¿¿ala¹ árbbi birra
16.00 -
Máhccan vácci Bealbavuona gáddái (s. 40 min)
17.00 - 18.30
Vuolgga ruovttoluotta Bealbavuona gáttis (fanasmátki 1 h 30 min)
18.30
Sohkabeivviid loahpaheapmi
Ovttaslávlun