alkuun

 esittely

hallitus

 dokumentit

 seminaari

 sukukortti

 linkit
 
DOKUMENTIT
1.Lehtileikkeitä
2. Toimintakertomus vuosilta 1998-2001
 
 
1. Lehtileikkeitä
Tällaisia otsikkoja näkyi lehdissä. Lapin Kansa kirjoitti sukukokouksesta 9.7.2000 puolen sivun jutun; se ei valitettavasti mahdu tähän. Kiinnostuneet voivat etsiä jutun kotimaan sivulta 6. Muuten näyimme seuraavasti:
 
 
 
Toiminta on vasta alkamassa. Alla toimintakertomus vuosilta 1998-2001.
 
TOIMINTAKERTOMUS
 
Andaras Hannunpoika Kitin sukuseura ry
Andaras Hannobártni Kitti soahkasearvi rs
YLEISTÄ
Sukuseuran tavoitteet, perustaminen ja rekisteröinti
Andaras Hannunpoika Kitin sukuseura - Andaras Hannobártni Kitti soahkasearvi perustettiin 11.9.1998 Helsingissä vaalimaan Kitti-suvun ja saamelaisuuden perinteitä. Toiseksi tavoitteena on selvitellä suvun vaiheita ja kolmanneksi virittää ja ylläpitää yhteenkuuluvaisuutta suvun jäsenten kesken. Seura pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan järjestämään sukukokouksia, sukupäiviä ja muuta jäsenistöä kiinnostavaa toimintaa.
Seuran perustajajäseniä ja perustamisasiakirjan allekirjoittajia ovat seuraavat henkilöt: Paula Ahonen, Jouni Kitti, Satu Natunen ja Maritta Stoor. Kutsutuista Aslak Niittyvuopio oli valitettavasti estynyt osallistumasta perustavaan kokoukseen. Seuralle hyväksyttiin säännöt ja se rekisteröitiin 16.4.1999.
 
Jäsenyyskriteeri, jäsenmaksu ja jäsenmäärä
Sukuseuran jäsenkriteeriksi nimettiin polveutuminen. Niinpä seuraan voivat liittyä ne 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka kuuluvat Andaras Hannunpoika Kitin (1786 -1849) sukuun joko isän tai äidin puolelta sekä henkilöt, jotka ovat siihen avioliiton kautta liittyneet. Yhdistyksen kotipaikaksi valittiin Inari.
 
Seuran jäsenmaksu on 30 mk vuodessa, joskin on käynyt niin, että useimmat liittyneistä ovat maksaneet mainitun summan vain liittymishetkellä. Vuosimaksua ei ole aktiivisesti karhuttu, mutta jatkossa maksu tullaan perimään jäseniltä kalenterivuosittain. Alle 18-vuotiaat ovat voineet liittyä seuraan nuorisojäseninä vailla jäsenmaksuvelvoitetta ja äänioikeutta. Jäsenmaksun alaikäinenkin silti halutessaan on voinut ja voi jatkossakin maksaa. Sukutapahtumiin - esimerkiksi sukukokouksiin - voivat kuitenkin osallistua kaikki Kitti-suvun jäsenet, vaikka eivät olisikaan virallisia jäseniä. Jäseneksi on 14.6.2001 mennessä liittynyt 58 henkilöä Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Englannista. Mainittakoon, että kaksi ensimmäistä toimintavuotta jäseniä oli vain tusina, mutta kesän 2000 sukukokous sai aikaan liittymisaallon.
 
TOIMINTA
 
Hallitus
Hallitus järjestäytyi 21.12.1998 ja valitsi puheenjohtajaksi tarkastaja Jouni Kitin, sihteeriksi yliopistonlehtori Maritta Stoorin ja rahastonhoitajaksi apulaistarkastaja Paula Ahosen. Hallituksen muita jäseniä olivat taiteilija Satu Natunen ja eläkkeellä oleva kanttori Aslak Niittyvuopio.
Hallitus kokoontui 18.5.1999 ja 4.2.2000 Helsingissä. Jälkimmäisessä kokouksessa päätettiin ensimmäisen sukukokouksen järjestämisestä kesällä 2000 Inarissa. Asioita on hoidettu hallituksen jäsenten kesken pääasiassa sähköpostitse ja puhelimitse. Yleiskokouksia, sääntömääräisiä vuosikokouksia tai ylimääräisiä kokouksia, ei ole järjestetty.
 
Tietojen keruu
Sukutietojen keruu on aloitettu. Kitti-suvun vaiheiden selvittely on alkanut, tosin vaatimattomasti siten, että Jouni Kitti on koonnut jo jonkin verran tietoja, jotka sukuohjelmaan on vienyt Jaana Seipiharju. Tietoja on ryhdytty keräämään myös systemaattisesti liittymisen yhteydessä jaettavilla perhekorteilla. Kunnianhimoisena pitkäntähtäyksen tavoitteena on laatia luettelo suvun kaikista jäsenistä ja työstää keruuaineistosta aikanaan myöskin sukujulkaisu.
 
Sukukokous
Näkyvin toimintamuoto toimintakaudella 1998 - 2000 on sukukokouksen järjestäminen. Ensimmäinen sukukokous Oktavuohta -sukuseminaari pidettiin Inarin Siidassa 8.- 9.7.2000. Mukana oli noin 170 suvun jäsentä; heistä kaukaisimmat olivat Kanadasta ja Englannista.
 
Budjetti
Koko tilaisuuden budjetti oli 1950 mk, minkä summan sukuseuran sihteeri, lehtori Maritta Stoor lahjoitti tapahtuman kuluihin. Tämä oli välttämätöntä, sillä anottua avustusta seminaarin järjestämiseen ei saatu. Lahjoitussumman sihteeri kulutti omiin kuluihinsa eli puhelinmaksuihin, postituksiin ja monistuksiin.

Inarissa sijaitseva Ylä-Lapin luontokeskus Siida antoi auditorionsa käyttöön saamelaismuseon perusnäyttelyyn tutustumisen hinnalla (15 mk / henkilö). Lisäksi kaikki kaksipäiväisen tapahtuman esiintyjät, niin seminaarin alustajat, tulkki, joikaaja kuin taiteilijatkin, olivat suvun jäseniä ja he luovuttivat työpanoksensa ilmaiseksi, mistä lämmin kiitos. Seminaari oli näin osallistujille ilmainen, mutta ruokailun ja illallisen Solojärvellä sekä laivakyydin Inarijärvellä jokainen osanottaja maksoi itse. Samoin majoittautumisen jokainen varasi itse, mutta edullinen majoitusmahdollisuus oli neuvoteltu lomakylä Inarista.
 
Sukuseminaarin ohjelma
Seminaarin ohjelmaan kuului Okhtavuohta - Giihtet -logon paljastaminen. Tunnuksen on suunnitellut tunnettu inarilaistaiteilija, itsekin Kitti-sukuun äitinsä puolelta kuuluva Merja Aletta Ranttila, joka hänkin korvauksetta lahjoitti työnsä seuran käyttöön. Logo painettiin T-paitoihin, joita myytiin varojen keräämiseksi tulevaa toimintaa varten. Rahaa kerättiin näin puhtaana tuottona 2 630 mk.
 
Esitelmiä pidettiin lauantaina 8.6. klo 12 - 16 Siidan auditoriossa sekä saameksi että suomeksi. Sukuseuraesite ja seminaarin ohjelma tehtiin sekä suomeksi että saameksi. Tarkastaja Jouni Kitin saamenkielinen esitelmä Maailma Inarissa Kittien silmin 1800-luvulla / 1800-logu máilbmi Anáris Gihtiid _almmiiguin oli jaossa sekä suomeksi että englanniksi käännettynä. Kirjailija Kerttu Vuolabin saamenkielinen esitelmä Muitaleaddjit golmma buolvvas / Kertojia kolmessa polvessa oli käännetty myös suomeksi. Lehtori Maritta Stoorin suomenkielisen puheen Sukuseuraan liittyminen ja sukuseuratoiminta / Sohkasearvái searvan ja sohkasearvadoaibma tulkkasi Kerttu Vuolab saameksi. Tilaisuudessa esiintyi lisäksi taiteilija Sverre Porsanger. Hän esitti Eino Leinon teksteihin perustuvia lauluja saameksi. Illalla vierailtiin Into ja Maarit Paadarin Inarin porofarmi -nimisellä porotilalla Solojärvellä. Isäntäparin esiintyessä nautittiin maittava käristyskeittoillallinen. Ruokailijoita oli kaikkiaan noin 90.
 
Sunnuntaina 9.6. tutustuimme opastetuilla kierroksilla Siidaan ja sen saamelaisnäyttelyyn. Klo 12 lähdettiin laivuri Matti Meskasen laivakyydillä kohti Ukonkiveä ja Pielpajärven erämaakirkkoa. Laivamatka ensin Ukonkivelle ja sitten Pielpavuonon rantaan kesti noin 1,5 tuntia; patikkamatka Pielpavuonon rannasta perille vielä noin 40 min. Pielpajärven erämaakirkon esitteli ja saamelaisten henkisestä perinnöstä kertoi Aslak Niittyvuopio. Paluu järjestyi Erkki Kitin ex tempore -organisoimana mukana olleille vanhuksille lentäen, muut patikoivat ja palasivat laivalla takaisin klo 17:ksi.

Seminaari päättyi lupaukseen järjestää seuraava kokous viimeistään neljän vuoden päähän, mutta myös kahdesta vuodesta on sittemmin puhuttu. Tulevista tapahtumista informoidaan jäseniä kirjeellä ja www-sivuilla.