Jouni Kitti

Lassi-Uula 1943
Lars-Ole (Lassi-Uula) Ronkajärvellä 1943.
Magga 1943
Magga Ronkajärvellä 1943, komsiossa Jouni.

Syntynyt Inarin kirkolla 17.1.1943. Jounin isä oli Lars Ole West (1872-1945) ja äiti Magga Kitti (1898-1976).

Jouni asui evakkoon lähtemiseen (syyskuu 1944) asti vanhempiensa luona Ronkajärvellä, joka sijaitsee 15 kilometriä Inarista etelään käsin Nukkumapää nimisen tunturin eteläpuolella. Jounin isä toimi poromiehenä Kyrön paliskunnassa ja äiti puolestaan omisti poroja Paadarin (myöh. Muotkatunturin paliskunnassa). Lukemaan Jouni oppi kiertokoulussa helmikuussa 1948.

Evakosta paluun jälkeen Jouni oli ottopoikana Angelin kylässä toukokuun puolivälistä 1946 syyskuun puoliväliin 1950. Kansakoulun hän aloitti Inarin kirkolla samana syksynä. Hänen äitinsä Magga toimi apulaisena Iisakki ja Inka Näkkäläjärven perheessä vuosina 1951-1954.

Kansakoulun jälkeen Jouni toimi mm. luontaiselinkeinon harjoittajana. Kalatalousharjoittelijana Maaataloushallituksen kalatataloudellisessa tutkimustoimistossa hän toimi vuosina 1968 ja 1969. Virolahden kalastajakoulun hän kävi 1969. Työuransa maataloushallituksen kalataloudellisessa tutkimustoimistossa hän aloitti tutkimusmestarina helmikuussa 1970. Hän oli mukana käynnistämässä virtaavien vesien kalantuotantoselvityksiä yhdessä Olli ja Pekka Tuunaisen kanssa. Tähän liittyvistä tutkimuksista on julkaistu yhdessä Olli Tuunaisen kanssa: "Taimenen poikastuotannosta eräissä virta- ja koskialueissa Paatsjoen vesistössä". Sen lisäksi hän julkaissut lukuisia artikkeleita ja pitänyt esitelmiä suomeksi, englanniksi ja saksaksi saamelaisalueen kalastuksesta, kalakannoista, porolaitumista ja saamelaisten elinkeinoista.

Kalatalouden tavoitekomitean yhtenä sihteerinä Jouni toimi vuosina 1978-1979. Sen lisäksi hän toimi 1980-luvun alussa Itämeren lohikantojen säätelytoimikunnan sihteerinä.

Saamenkieliseen Sapmelas-lehteen Jouni alkoi kirjoitella 1970-luvulla. Ko. lehden päätoimittajana hän toimi vuosina 1981-1998.

Saamelaispolitiikassa Jouni on ollut aktiivisesti mukana vuosina 1976-1999. Vuonna 1975 järjestelyissä saamelaisvaltuuskunnan ensimmäisissä virallisissa vaaleissa hänet valittiin 20 jäsentä käsittävään saamelaisparlamenttiin, jonka nimen Eduskunta vuonna 1995 muutti saamelaiskäräjiksi.

Jouni työskenteli eläkkeelle jäämiseensä asti maa- ja metsätalousministeriön kala-ja riistaosastolla vapaa-ajan kalatalouden yksikössä tarkastajana.

Johdanto tällä sivustolla oleviin kirjoituksiin