forside

 presentasjon

styre

 slektkort
 
SKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGER OG OPPLYSNINGER OM FAMILEN
 
Personopplysninger og opplysninger om familien har stor betydning for slektsforeningen. Opplysningene kan også benyttes til slektsforskning dersom vedkommende og deres familie gir tillatelse til det. Det er foreløpig ikke anledning til å svare over internett. Ta utskrift og send utfylt skjema til leder i Kitti slektsforening Jouni Kitti eller til sekretær Maritta Stoor. Adressen finner du under styret.

PERSONOPPLYSNINGER OG OPPLYSNINGER OM FAMILIEN

etternavn_______________________ ev. pikenavn_____________________
fornavn*______________________________________________________
fødselsdato og -sted _____________________________________________
dødsdato og -sted_______________________________________________
yrke/ yrkestittel_________________________________________________
adresse_______________________________________________________
postnummer og -sted ____________________________________________
hustel__________________________ mobiltel ________________________
 
Foreldre
fars fornavn og etternavn __________________________________________
fødselsdato og -sted______________________________________________
dødsdato og -sted_______________________________________________
yrke/ yrkestittel__________________________________________________
dato ekteskapsinngåelse og sted_____________________________________
mors fornavn og etternavn*_______________ ev. pikenavn _______________
fødselsdato og -sted _____________________________________________
dødsdato og -sted _______________________________________________
yrke/ yrkestittel__________________________________________________
 
Slektsmedlemmets ektefelle (dersom slektsmedlemmet har vært gift flere ganger bes dette fylles ut på særskilte skjemaer)
fornavn*______________________ev. pikenavn/etternavn_________________
foreldrenes dato for ekteskapsinngåelse og -sted___________________________
fødselsdato og -sted_________________dødsdato og -sted________________
yrke/ yrkestittel___________________ dato ekteskapsinngåelse_____________
fars fornavn og etternavn*________________yrke/ yrkestittel_______________
fødselsdato og -sted________________dødsdato og -sted_________________
mors fornavn og etternavn*_________________ev. pikenavn________________
fødselsdato og -sted________________dødsdato og -sted_________________
 
slektsmedlemmets barn (fornavn, fødselsdato og -sted)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
Tilleggsopplysninger om slektsmedlemmet ((for eksempel utdannelse, arbeidsplass og -oppgaver, bosteder og fritidssysler) ________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
Opplysningene kan brukes til slektsforskning (sett x der det passer)
ja ___ nei ___
 
_______________________________
dato og sted