forside

 presentasjon

styre

 slektkort
 
MEDLEMSKAP
 
Medlemskap er NOK 50 pr. år. Det er mulig å betale for 4 år NOK 200. Det er fint om du betaler så snart som mulig til bankkonto: 4901 12 48577

Vår bankforbindelse er :Sparebank1 Nord Norge Karasjok. Merk betalingen med Kitti-soga searvi 2005 eller (2005 -09).

Kontoen disponeres av Else Marie Isaksen og Áslat Biehttár Niitovuopio. Styret får melding om kontoens størrelse.