Porotalouslinkkejä

Tietoa Ylä-Lapin maankäytöstä


Metsähallitus

Selvitys Ylä-Lapin metsä- ja porotalouden yhteensovittamisesta, työryhmämuistio MMM, 2003

M. Hyppönen: Lapin metsätalouden erityispiirteet, Metsätieteen aikakauskirja 4/2002

Sekalaisia


Poronhoito ja muuttuva ympäristö -tutkimuksen loppuseminaari, 2007

T. Helle: Poronhoito ja muuttuva ilmasto, 2006

M. Nieminen: Luonnonsuojelualueiden merkitys ja kaytto Suomen poronhoidossa , RKTL, 2008

M. Nieminen: Nellim-Paatsjoki -tieyhteys, poronhoitoselvitys , 2005

V. Hallikainen, M. Jokinen, M. Parviainen, L. Pernu, J. Puoskari, S. Rovanperä ja J. Seppä: Inarilaisten käsityksiä metsätaloudesta ja muusta luonnonkäytöstä, Metsätieteen aikakauskirja 4/2006

V. Maijala ja M. Nieminen: Poron ympärivuotinen ruokinta ja sen kannattavuus , 2004

H. Heikkinen (toim.): Kuuluuko sääsken ääni taivaaseen? Poromiesten analyysi poronhoidon murroksista Suomen Lapissa 1900-luvulla, 2003

P. Sipilä, H. Magga ja P. Aikio: Luppoa etsimässä, 2000