Kirjallisuutta poronhoidosta ja porolaitumista

RKTL:n Porontutkimusaseman julkaisuja


Tutkimusraportit:


Kumpula, J., Colpaert, A. Kumpula, T. ja Nieminen, M. 1997: Suomen poronhoitoalueen talvilaidunvarat. Kala- ja Riistaraportteja nro 93, Riistan ja kalantutkimus, Kaamanen.

Kumpula, J., Colpaert, A. & Nieminen, M. 1999a: Suomen poronhoitoalueen kesälaidunvarat. Kala- ja riistaraportteja nro 152. Riistan ja kalantutkimus, Kaamanen.

Kumpula, J., Fielitz, U. & Colpaert, A. 1999b: Porojen laidunten käyttö Pohjois-Lapissa: GPS-seuranta ja satelliittikuvatulkinnat laidunten käytön tutkimisessa. Kala- ja riistaraportteja nro 150. Riistan- ja kalantutkimus, Kaamanen.

Kumpula, J. 2003: Metsänkäsittelyjen vaikutukset porolaitumiin. Kala- ja riistaraportteja nro 286, Riistan- ja kalantutkimus, Kaamanen.

Kumpula, J., Colpaert, A. & Nieminen, M. 2003: Metsänkäsittelyjen ja lumiolosuhteiden vaikutus porojen laidunten käyttöön Ivalon paliskunnassa. Kala- ja riistaraportteja nro 271, Riistan- ja kalantutkimus, Kaamanen.

Kumpula, J., Colpaert, A., Anttonen, M. & Nieminen, M. 2004a: Poronhoitoalueen pohjoisimman osan (13 paliskuntaa) talvilaidunten uusintainventointi vuosina 1999-2003. Kala- ja riistaraportteja nro 303. Riistan- ja kalantutkimus, Kaamanen.

Kumpula, J., Norberg, H. & Nieminen, M. 2004b: Kesälaidunnuksen vaikutukset poron ravintokasveihin - Kesälaitumet ja porojen kunto. Kala- ja riistaraportteja nro 319. Riistan ja kalantutkimus, Kaamanen.

Kansainväliset julkaisut:


Colpaert, A. 1998: Satellite data and environmental GIS, from remotely sensed data to geographical information. (Väitöskirja). Acta Universitatis Ouluensis, A Scientiae Rerum Naturalium 307. Oulun yliopisto, Oulu.

Colpaert, A., Kumpula, J. ja Nieminen, M. 1995: Remote sensing. A tool for reindeer range land management. Polar Record 31 (177): 235-244.

Colpaert, A., Kumpula, J. & Nieminen, M. 2003: Reindeer pasture assessment using satellite remote sensing. Arctic 56(2): 147-158.

Kumpula, J., Colpaert, A. & Nieminen, M. 1998: Reproduction and productivity of semi-domesticated reindeer in Northern Finland. Canadian Journal of Zoology 76: 269-277.

Kumpula, J., Colpaert, A. & Nieminen, M. 2000a: Condition, potential recovery rate and productivity of lichen (Cladina spp.) ranges in the Finnish reindeer management area. Arctic, 53 (2): 152-160.

Kumpula, J., Parikka, P. & Nieminen, M. 2000b: Occurence of certain microfungi on reindeer pastures in northern Finland during winter 1996-97. Rangifer, 20 (1): 3-8.

Kumpula, J. 2001a: Productivity of the semi-domesticated reindeer (Rangifer t. tarandus L.) stock and carrying capacity of pastures in Finland during 1960-90's (Väitöskirja). Acta Universitatis Ouluensis, A Scientiae Rerum Naturalium 375. Oulun yliopisto, Oulu.

Kumpula, J. 2001b: Winter grazing of reindeer in woodland lichen pasture: Effect of lichen availability on the condition of reindeer. Small Ruminant Research, 39(2): 121-130.

Kumpula, J., Colpaert, A. & Nieminen, M. 2002: Productivity factors of the Finnish semi-domesticated reindeer (Rangifer t. tarandus) stock during 1990s. Rangifer 22(1): 3-12.

Kumpula, J. & Colpaert, A. 2003: Effects of weather and snow conditions on reproduction and survival of semi-domesticated reindeer (R.t.tarandus). Polar Research 22(2): 225-233.

Kumpula, J., Lefrère, S. & Nieminen, M. 2004: The use of woodland lichen pasture by reindeer in winter with easy snow conditions. Arctic 57(3): 273-278.

Moxnes E., Danell, Ö., Gaare, E. & Kumpula, J. 2001: Optimal strategies for the use of reindeer rangelands. Ecological Modelling, 147 (2-3): 225-241.

Muuta kirjallisuutta

 

Ahti, T. 1957: Poronjäkäliköistä peurojen asuma-alueina. Luonnon Tutkija 3: 76-79.

Bråthen, KA. & Oksanen, L. 2001: Reindeer reduce biomass of preferred plant species. Journal of Vegetation Science 12: 473-480.

Colpaert, A., 1993: Land use mapping with Landsat 5 TM imagery. A case study from Hailuoto, Finland. Fennia 171: 1-22.

Helle, T. 1975: Tutkimuksia poron talviekologiasta, Kuusamossa v. 1970-75. Lisensiaattitutkimus, Oulun yliopisto.

Helle, T. & Tarvainen, L. 1984: Effeets of insect harassment on weight gain and survival in reindeer calves. Rangifer 4(1): 24-27.

Helle, T. & Särkelä, M. 1988: Ulkoilukäytön vaikutukset porojen laitumen käyttöön ja jäkälikön kulumiseen Saariselällä. Poromies 54(5): 4-7.

Helle, T., Kajala, L., Niva, A. & Särkelä, M. 1998: Poron laidunnuksen vaikutus tunturikoivikoiden rakenteeseen. Kirjassa: Poron vaikutus metsä- ja tunturiluontoon, tutkimusseminaari Hetassa 1997 (Toim. Hyyppönen, M., Penttilä, T. & Poikajärvi, E), Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 678, 1998, sivut 132-141.

Helle, T. & Kojola, I. 1993: Reproduction and mortality of Finnish semi-domesticated reindeer in relation to density and management strategies. Arctic 46: 72-77.

Helle, T. & Saastamoinen, L. 1979: The winter use of food resources of semidomestic reindeer in northem Finland. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 95: 1-27.

den Herder, M., Kytöviita, M. M. & Niemelä, P. 2003: Growth of reindeer lichens and effects of reindeer grazing on ground cover vegetation in a Scots pine forest and subarctic heathland in Finnish Lapland. Ecography 26: 3-12.

den Herder, M. ja Niemelä, P. 2003: Effects of reindeer on the re-establishment of Betula pubescens subsp. czerepanova and Salix phylicifolia in a subaretic meadow. Rangifer 23(1): 3-12.

den Herder, M. 2003: Impacts of ungulates in boreal forest and subarctic tundra eco-systems in Finland (Väitöskirja). Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta, Joensuun yliopistopainon julkaisuja 2003, 38 sivua ja 4 osajulkaisua.

Heiskari, U. & Nieminen, M. 1992. Koivunlehti ja rakeistettu heinä porojen ruokintakokeessa. Poromies 59 (5): 18-23.

Heiskari, U. & Nieminen, M. 1990. Rehti ja energiamäärien vaikutukset porojen talvipainoon ja kuntoon. Poromies 6: 18-24.

Heiskari, U. & Nieminen, M. 1989. Rehun rasvapitoisuus porojen lisäruokinnassa. Poromies 5: 16-20.

Hyyppönen, M. 1998: Aitaamisen vaikutus koivun luontaiseen uudistumiseen poron kesälaidunalueella Rovaniemen maalaiskunnassa. Kirjassa: Poron vaikutus metsä- ja tunturiluontoon, tutkimusseminaari Hetassa 1997 (Toim. Hyyppönen, M., Penttilä, T. & Poikajärvi, H.), Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 678, 1998, sivut 99-108.

Karvonen, L., Eisto, K., Korhonen, K. M. & Minkkinen, I. 2001: Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa. Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 40, 101 sivua ja 5 liitettä.

Kautto, A., Lehtonen, E,M. & Nieminen, M. 1986: Jäkälät ja poro, H Talvilaitumet ja niiden rakenne porotalouden perusta. Poromies 53(1): 28-36.

Keech, M.A., Bowyer, R.T., ver Hoef, J.M., Boertje, R.D., Dale, B.W. & Stephenson, T.R. 2000: Life-history consequences of maternal condition in Alaskan moose. J. Wildl. Manage. 64(2): 450-462.

Kemppainen, L, Nieminen, M. & Rekilä, V. 1997. Poronhoidon kuva. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki.

Kemppainen, L, Saukko, T., Tapio, K. & Nieminen, M. 1999. Porojen kotitarhauksenja maastoruokinnan tuottavuuden vertailua Narkauksen paliskunnassa. Poromies 2:37-40.

Kemppainen, J., Kettunen, J. & Nieminen, M. 2003. Porotalouden taloustutkimusohjelma 2003-2007. Kala- ja riistaraportteja iiro 281, 2003. 56 s

Kiemunki, U., Pouta, T,. Keränen, S., Itkonen, P. & Kuosku, K. 1999: Tuntsa Naruska alue-ekologinen suunnitelma. Metsähallitus.

Kojola, I. & Laitala, H.M. 2000: Changes in the structure of an increasing brown bear population with distance from core areas: another example of presaturation fernale dispersal? Ann. Zool. Fennici 37: 59-64.

Kojola, I, Helle, T., Niskanen, M. & Aikio, P. 1995: Effects of lichen biomass on winter diet, body mass and reproduction of semi-domesticated reindeer Rangifer t. tarandus in Finland. Wildlife Biology 1 (l): 33-38.

Kojola, I, Helle, T. & Aikio, P. 1991: Productivity of semi-domesticated reindeer in Finland. Rangifer 11 (2): 53-63.

Kojola, I., Aikio, P. & Helle, T. 1993: Luontaisten ravintovarojen vaikutus porotalouteen Pohjois Lapissa (Influence of natural food resources on reindeer husbandry in Northern Lapland, in Finnish with English abstract). Research Report no 116, University of Oulu, Research Institute of Northern Finland.

Kumpula, J., Colpaert, A., Kumpula, T., Nieminen, M. 1996: Poronhoitoalueen pohjoisosan porolaidunten inventointi. Tutkimusraportti. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Porotutkimusasema, Kaamanen.

Kumpula, J. & Nieminen, M. 1992: Pastures, calf production and carcass weights of reindeer calves in the Oraniemi cooperative, Finnish Lapland. Rangifer 12: 93-104.

Kumpula, J, Colpaert, A. & Nieminen, M. 1995: Luontaisten syys- ja talvilaidunvarojen inventointi poronhoitoalueella satelliittikuvien avulla: laidunvarojen vaikutus poronhoitoon. Tutkimusraportti, RKTL, Porotutkimus.

Kumpula, L, Colpaert, A., Kumpula, T. & Nieminen, M. 1996b: Poronhoitoalueen keski- ja eteläosan porolaidunten inventointi. Tutkimusraportti, RKTL, Porotutkimus.

Korteniemi, M., Rantanen, R. & Nieminen, M. 1989. Suomen poronhoitoalueen paliskuntien rajat. RKTL, Porotutkimus, Rovaniemi 1989, Moniste.

Kärenlampi, L 1973: Suomen poronhoitoalueen jäkälämaiden kunto, jäkälämäärät ja tuottoarvot vuonna 1972 (The condition, lichen biomass and early production of the lichen grounds in the Finnish reindeer herding area 1972). Poromies 40: 15-19.

Kärenlampi, L. & Kytöviita, M. M. 1988: Kuinka nopeasti jäkälä kasvaa? Poromies 55(1): 4-7.

Lehtonen, J. & Heikkinen, RX 1995: On the recovery of mountain birch after Epirrita darnage in Finnish Lapland, with a particular emphasis on reindeer grazing. Ecoscience 2(4): 349-356.

Maijala, V., Norberg, H., Kumpula, J. & Nieminen, M. 2002: Poron vasatuotto ja -kuolemat Suomen poronhoitoalueella. Kala- ja riistaraportteja nro 252, Riistan- ja kalantutkimus, Kaarnanen, 61 sivua.

Lehtonen, E. M., Kautto, A. & Nieminen, M. 1985: Jäkälät ja poro, Jäkälien rakenne, kasvu ja lisääntyminen. Poromies 52(6): 6-14.

Mattila, E. 1979: Kangasmaiden luppometsien ominaisuuksia Suomen poronhoitoalueella 1976-78. Folia Forestalia 417, 37 sivua.

Mattila, E. 1981: Survey of reindeer winter ranges as a part of the Finnish national forest inventory in 1976-1978. Seloste: Porojen. talvilaiturnien arviointi osana valtakunnan metsien inventointia Suomessa 1976-78. Cormn. Inst. For. Fen. 99(6): 1-74

Mattila, E. 1988: Suomen poronhoitoalueen talvilaitumet (The winter ranges of the Finnish reindeer management area). Folia Forestalia 713, 53 sivua.

Mattila, E. 1996: Porojen talvilaitumet Suomen poronhoitoalueen etelä- ja keskiosassa 1990-luvun alussa. Folia Forestalia 1996(4): 337-357.

Mattila, E. & Helle, T. 1978: Keskeisen poronhoitoalueen talvilaidunten inventointi. Folia Forestalia 358: 1-31.

Nenonen, S., Matero, S. & Nieminen, M. 1990. The Inventory of Reindeer Pastures in Kaamanen Reindeer Research Station and Muotkatunturi Co-operative in Northern Finland. Rangifer, Special Issue No. 3, pp. 443.

Nieminen, M. & Korteniemi, M. 1990. Paliskuntien uudet pinta-alat. Poromies 57(4): 6-7.

Nieminen, M. & Autto, P. 1989. Porojen laitumet ja ruokinta poronhoitovuonna 1986-87. Rehut ja ruokinta. Poromies 56 (2): 38-43.

Nieminen, M. 2001. Porot kuuluu luontoon, ei tarhaan. Lapin Kansa 4.1.2001. Rovaniemi.

Nieminen, M. & Leppäluoto, J. 1988: Predation in the reindeer husbandry area in Finland during 1976-1986. Rangifer 8(1): 25-34.

Nieminen, M. & Norberg, H. 1997: Petojen aiheuttamat porovahingot Suomessa vuosina 1976-95. Poromies 64 (4-5): 6-13.

Nieminen, M., Maijala, V. ja Soveri, T. 1998: Poron ruokinta. Riistan- ja kalantutkimus, sivut 8-15.

Rantanen, M., Tomppo, E., Nenonen, S. & Nieminen, M. 1989. Porolaidunten inventointi kaukokartoitusta käyttäen. Loppuraportti, Espoo 1989.

Siitari, S., Kemppainen, L, Kettunen, J. & Nieminen, M. 2003. Porotalous Sallan kunnassa. Kala- ja riistaraportteja nro 274. 45 s.

Suominen, 0. & Olofsson, J. 2000: Impacts of semi-domesticated reindeer on structure of tundra and forest communities in Fennoscandia: a review. Ann. Zool. Fennici 37: 233-249.

Sulkava S. & Helle, T. 1975: Range Ecology of the dornesticated reindeer in the Finnish coniferous forest area. Teoksessa: Luick, J. R., Lent, P. C., Klein, D. R. & White, R. G. (toim.) Proc. First Int. Reind. and Carib. Symp., Fairbanks, Alaska 1972, s. 308-315, Biological Papers of the University of Alaska, Special Report Number 1.

Virtanen, R. 2000: Effects of grazing on above ground biomass of a mountain snow bed, NW Finland. Oikos 90: 295-300.

Väre, K., Ohtonen, R. & Mikkola, K. 1996: The effect and extent of heavy grazing by reindeer in ologotrophic pine heaths in northeastern Fennoscandia. Ecography 19: 245-253.