Saamelaiskäräjien kokous Brysselissä

Kun kuulin, että saamelaisten parlamentin seuraava kokous pidetään viikolla 12 Brysselissä, tuli mieleen, että miksi meidän Eduskunta ei ole tähän mennessä pitänyt vielä kokouksiaan Brysselissä?

Vaikka käräjien kokousmatkan ja kokouskulut kustantaisikin kutsujan Nils Torvaldsin puolesta Euroopan parlamentti, se ei ole riittävä perustelu kokouksen pitämiseen kaukana Suomen rajojen ulkopuolella. Kyse on sellaisesta matkasta, johon viranomainen kokonaisuutena ei voi osallistua. Kyse ei ole käräjien toiminnan kannalta välttämättömästä vierailusta.

Pidän myös matkaa, sen rahoitustapaa saamelaiskäräjille viranomaisena sopimattomana. Kutsujalla ei ole mitään roolia eikä asemaa saamelaiskäräjien toiminnassa. Se on siten virkatoimintaan liittymätöntä.

ILOn yleissopimus ei liity Euroopan parlamentin toimintaan merkittävällä tavalla. Siksi koko vierailu on nähtävä Ruotsalaisen kansanpuolueen meppiedustajan poliittisena toimintana, johon viranomainen tai sen edustaja ei voi osallistua. Vaarana on, että näin järjestettyä vierailua pidetään poliittisena korruptiona. Toki siitä voi muodostua poliittinen miinakin järjestäjälleen.

Kun Brysselissä pidettävän kokouksen ja europarlamentaarikkojen tapaamisen yhtenä aiheena tulevat myös olemaan alkuperäis- ja heimokansojen sopimuksen ratifiointiin (ILO 169) liittyvät kysymykset, olisi tähän aiheeseen liittyvä saamelaiskäräjien jäsenten informoiminen pitänyt hoitaa ensin Suomessa avoimessa asiantuntijaseminaarissa.

Suurin ongelma on se, että tuskin kukaan saamelaiskäräjien jäsenistä edes tietää mitä ILO-sopimus tarkoittaa ja ketä se koskee. Kutsuja ei myöskään ole alan asiantuntija.

Heikon kokousvalmistelun perusteella ratifiointiin liittyvät monet avoimet keskeiset kohdat eivät tule aukeamaan Saamelaiskäräjien jäsenille. ILOn yleissopimuksen ratifiointi edellyttää runsaasti toiminta-alueella tehtäviä lisäselvityksiä.

Puheenjohtaja Näkkäläjärven toisen puheenjohtajuuskauden politiikan suunta on käynyt yhä selvemmäksi; ILOn yleissopimus on saatava ratifioitua vielä tämän istuvan hallituksen aikana. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on ryhtynyt takuumieheksi sille, että viranomaiset eivät puutu Saamelaiskäräjien poliittisen johdon aiheuttamaan ja ylläpitämään konfliktiin asiasta. Ministeri on valjastanut joukkonsa puoluepoliittisiin pyrkimyksiin ja alueen väestön etujen vastaiseen syrjivään toimintaan.

Mikäli tavoitteena on lähentää alueen alkuperäisväestöön kuuluvien ihmisten kulttuureja ja poliittisia käytäntöjä kohti ILOn yleissopimuksen ratifioinnin edellytyksiä, on Brysselissä pidettävä saamelaiskäräjien kokouspaikka väärä, koska tapaamisessa asiaan liittyvät monet tärkeät paikallisten asukkaiden oikeuksiin liittyvät kysymykset jäävät väkisinkin Euroopan parlamentin jäsenille etäisiksi ja hämäriksi. Paikalle ei ole ilmeisesti kutsuttu lappalaisten edustajia. Brysselissä pidettävän kokouksen valmistelun olisi pitänyt tapahtua siten, että ensin olisi Brysselistä kutsuttu asiaa valmistavaan kokoukseen keskeiset asiantuntijat. Valmistelematon käräjien kokous ei ole mikään kokous.

Kts. myös kirjoitus Saamelaiset ja Ruotsalainen kansanpuolue