Vuoden saamelaisen valinnasta

Vuoden 2015 saamelaiseksi on valittu ansiokas, menestyksellinen ja muutoin saamelaisyhdistyksiltä kunnioitusta ja huomiota saanut Outi Länsman. Vuoden saamelaiseksi etsitään nimettäväksi henkilöä, joka mahdollisesta nuoresta iästään huolimatta on saavuttanut omalla sarallaan jotakin ainutlaatuista, joka hyödyttää saamelaista yhteiskuntaa, Suomen kansaa tai maailmaa. Tällaisen henkilön katsotaan innostavan omalla esimerkillään ja henkilökohtaisella kasvullaan muita saamelaisia ja ihmisiä ylipäänsä. Henkilön arvostettu toiminta on tapahtunut joko ammatinharjoittajana tai vapaa-ajan parissa.

Valintaraadin yksimielisen päätöksen esitelleen City Sámit ry:n puheenjohtajan Pentti Pieskin mukaan Outi Länsman "edustaa uutta ja edistyksellistä suhtautumista saamelaisuuteen vaalien silti perinteitä. Hän on ennakkoluuloton ja pitää katseensa suunnattuna kohti tulevaisuutta ja tuo saamelaisuutta esille positiivisessa hengessä".

Länsman on toiminut Oulun yliopiston Giellagas-instituutin saamen kielen lehtorina 2004-2009 ja siitä eteenpäin Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamen kielen lehtorina. Vuoden saamelaisehdokkaat ovat saaneet poikkeuksetta kiitettävää palautetta yhteistyöstään niin asiakkailtaan kuin asiakasvastaavilta. Henkilöt ovat lunastaneet paikkansa saamelaiskulttuuriin liittyvissä eri tapahtumissa puhujina ja ansainneet saamelaisyhdistysten suosionosoitukset. Viimeksi mainitussa seikassa piilee kuitenkin eräitä ongelmia.

Vuoden saamelainen valittiin Turun kirjamessuilla. Valinnan järjesti Etelä-Suomen saamelaisyhdistys City-Sámit ry. Itse valinnan suoritti raati, joka oli pyytänyt avoimella kyselyllä ehdokkaita vuoden saamelaiseksi. Raadissa oli edustettuna kaksi julkisoikeudellista saamelaista instituutiota - saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokous - sekä kuusi aatteellista saamelaisjärjestöä: Inarinsaamen kielen ja kulttuurin Anarâ¨kielâ servi ry, Sisä-Suomen saamelaisyhdistys Bárbmu ry, City-Sámit ry, Rovaniemen saamelaisyhdistys Mii ry, Suomen saamelaisnuoret Suoma Sámi Nuorat ry ja Vuotson saamenseura Vuohču Sámiid Searvi ry.

Aatteellisten yhdistysten valitsema vuoden saamelainen edustaa vain yhtä osaa saamelaisuudesta. Saamelaisia edustavat toki laajasti myös erilaiset järjestäytyneeseen yhteiskuntaan kuuluvat organisaatiot, eli muutkin kuin suoranaisesti aatteelliset yhdistykset. Saamelaisilla yrittäjillä, maanomistajilla, yhteismetsäorganisaatioilla, paliskunnilla, kalastuskunnilla, seurakunnilla on toki ollut mahdollisuus nimetä ehdokkaita, mutta valinnassa heidän mielipiteensä ei ole vaikuttanut. Jos ajatellaan vaikkapa Inarin kalastajasaamelaisia niin sopii kysyä, edustaako tämän vuoden saamelaiseksi valittu Outi Länsman myös heitä. Itse epäilen. Samalla sopii kysyä saamelaisalueen paliskunnilta, että onko hän heidän vuoden saamelainen.

Raadin koostumus panee epäilemään, että vuoden saamelaista etsittäessä on pelattu varman päälle valitsemalla henkilö joka etnisten saamelaisten asiaa ajaessaan on aktiivisesti unohtanut statuksettomien saamelaisten ihmisoikeudet. Jos näin on tapahtunut, on loukattu joko tietoisesti tai tiedottomasti ihmisoikeuksia. En hämmästyisi, jos tämä vuoden saamelainen esiintyisi vuoden mittaan usemmankin kerran YLE Sápmissa puolustamassa ILO-sopimuksen ratifiointia muka kaikkien saamelaisten valitsemana kellokkaana.

Erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa olisin toivonut, että vuoden saamelaiseksi olisi valittu henkilö joka innostaa saamelaisalueella kaikkia uuteen kasvuun ja innovaatioon liittyviä hankkeita. Saamelaisten yritysten ja koko yhteiskunnan menestys riippuu siitä, millä keinoin onnistutaan kääntämään talous taas kasvuun. Saamelaiset yrittäjät pitävät erityisen tärkeänä sitä, että kilpailun avulla löydettäisiin sellaisia esimerkkejä ja esikuvia, jotka voivat aidosti inspiroida kaikkia saamelaisia käyttämään koko potentiaaliaan.

Vuoden saamelainen -kilpailun avulla tulisi nostaa esille positiivisia esimerkkejä johtajuudesta ja henkilökohtaisesta menestymisestä sekä herättää keskustelua osaamisen, kouluttautumisen, positiivisen asenteen ja muutosvalmiuden merkityksestä saamelaisen yhteiskunnan kilpailutekijänä. Tämä ulottuvuus on jäänyt katveeseen valittaessa vuoden 2015 saamelainen.

Vuoden saamelaiseksi valittavalta edellytän, että hän sellainen henkilö, joka innostaa virallisten saamelaisten lisäksi myös statuksettomia saamelaisia hyviin suorituksiin ja kehittymään jatkuvasti, verkostoituu sidosryhmiin ja hallitsee eri saamelaisryhmistä koostuvia ekosysteemejä. Samalla kun onnittelen Outi Länsmania hänelle osoitetusta kunnianosoituksesta, peräänkuulutan avoimempaa keskustelua ja avoimempaa raadin koostumusta vuoden 2016 saamelaisen valintaan.