Vaalilautakunta valittaa valittamasta päästyään

Lapin Kansa uutisoi 30.8.2019, että saamelaiskäräjien vaalilautakunta on kannellut KHO:n presidentin saamelaisradiossa esittämistä mielipiteistä. Vaikka rikoslain virka- ja vaalirikoksia koskevat määräykset eivät nykylain mukaan valitettavasti koske sen enempää saamelaiskäräjiä kuin sen vaalilautakuntaa, niiden toiminta on kuitenkin julkista hallintoa jonka tulee täyttää hallintolainsäädännössä asetetut vaatimukset. Ilmeisesti etnopoliittiseen rooliinsa ja kokoonpanoonsa luottaen nämä elimet kuitenkin elävät oikeudellisesti kuin Ellun kana ruispellossa. Arvioidessaan kuka on saamelainen ja kuka ei, lautakunta liikkuu laillisuuden rajamailla, seikkailee luvatta rajavyöhykkeellä ja käväisee jopa rajan takana. Näin, vaikka lautakunnalla on käytössään juristeja - tai osittain ehkä juuri siksi. Voisi jopa nähdä asian toisin päin niin, että muutamalla etnonationalistiseen suurhankkeeseensa juuttuneella juristilla on käytössään vaalilautakunta, niin kaukaa haettuja ovat ne perusteet joiden varaan lautakunta on rakentanut viimeisimmät KHO:lle osoitetut valituksensa KHO:n päätöksistä ja toimista.

Oikeudellisesti nämä perustelut ovat kuitenkin hauraita oljenkorsia. Vaalilautakunta jättää kantelussaan huomioimatta KHO:n päätökseen sisältyvän linjauksen, jonka mukaan hallinto-oikeudellinen päätös, joka on perustunut sitä tehtäessä voimassa olevan lain silloiseen tulkintaan, pysyy. Tämä linjanveto pätee myös niihin tapauksiin, joita vaalilautakunnan tuorein valitus koskee. Tämä lienee ollut Kuusiniemen mielessä, kun hän YLE:n haastattelussa toteaa vielä KHO:n ratkaisua vailla olevista asioista "On selvää, että nämä ihmiset on palautettava vaaliluetteloon". Kun vaalilautakunta polemisoi KHO:n presidentin sanomisia YLE:n haastattelussa, se lukee niihin omiaan.

Vaalilautakunnan mukaan Kuusiniemi olisi väitetyllä "ennakoinnillaan" "loukannut tuomareiden riippumattomuutta ja puolueettomuutta sekä mielikuvaa KHO:n edellytyksistä käsitellä valitukset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita kunnioittaen". Tämä on pötyä; Kuusiniemi ei KHO:n presidenttinäkään määrää mitä KHO:n itsenäiset tuomarit jaostoissaan päättävät. Jos Kuusiniemi on sanomisillaan loukannut noitaperiaatteita, niin ei kuitenkaan yleisessä käsityksessä, vaan lähinnä saamelaiskäräjien hallituksen ja vaalilautakunnan mielestä, ja nämä taas ovat valitusasiassa osapuoli. Lisäksi nämä julkista tehtävää suorittavat elimet ovat itse, niin kohtalaisen laajassa yleisessä käsityksessä kuin KHO:n tähänastisten päätösten valossa loukanneet tällaisessa toiminnassa vaadittavaa riippumattomuutta ja puolueettomuutta, ja loukanneet mielikuvaa omista edellytyksistään käsitellä vaaliluetteloon ottamista koskevat hakemukset ja valitukset asiallisella, lain mukaisella ja puolueettomalla tavalla ja oikeudenmukaisen käsittelyn periaatteita kunnioittaen.

Saamelaismääritelmää omavaltaisesti soveltaessaan vaalilautakunta ei ole tunnustanut sitä, että saamenkieliset ja suomenkieliset saamelaiset kuuluvat perimmiltään samaan väestöön, jossa yhteisöjen raja on ollut ja on huokoinen. On käytännössä mahdotonta rakentaa teksasilaista aitaa tai israelilaista muuria jakamaan tämä väestö. Vaalilautakunnan venkoilu on osa etnonationalistista kampanjaa, jolla saamelaismääritelmän lappalaisperuste halutaan upottaa muka saamelaisvastaisena syvimpänä suohon, ja sen mukana evätä alkuperäiskansa-asema tuntuvalta osalta Suomen Lapin tosiasiallista alkuperäisväestöä. Saamelaisten uhka ei ole KHO:n presidentti, vaan vaalilautakunta erikoisilla tulkinnoillaan ja rajanvedoillaan siitä kuka on "aito" ja kuka "epäaito" saamelainen.