Rasismista ja saamelaisvastaisuudesta

Johtavat saamelaispoliitikot kiertävät eri puolilla maailmaa kertoen miten kaukana saamelaiset ovat tasa-arvosta valtaväestöihin nähden. Silloin tällöin kuulee myös kun saamelaiset syyttävät tuota tai tätä saamelaisvastaisuudesta. Monesti tällaiset ihmiset julistavat kuvittelemansa yleismaailmallisen saamelaisuuden ominaisuudeksi rasismin vastustamisen samalla pyrkien alkuperäiskansojen lippulaivaksi. Tämä on se julkinen kuva, mutta saamelaisiin käsin toimitaan enimmäkseen välinpitämättömyyden pohjalta.

Saamelaisideologia tyrkyttää julkisuuteen omia piirteitään. Mutta se on vain yksi erottavuutta korostava puoli muihin ryhmiin. Tällaiseen yhdenlaiseen ajatteluun pidättäytyminen osoittaa mielestäni lahjattomuutta, kyvyttömyyttä olla mukana rehdissä elämän kamppailussa ja kaikessa muussa elämän kilvoittelussa. Tällainen muita huomiotta jättävä ajattelu osoittaa pikemminkin ihmisen lahjattomuutta kuin halua katsoa asioita niiden perusteita myöten. Tällainen on mitä suurimmassa määrin ihmisryhmien tietämättömyyden ilmausta, ihmisten, jotka eivät pysty näkemään toimintojensa motiiveja ja niiden syitä. Tietämättömät saamelaiset etsivät syitä monesti ns. saamelaisvastaisuudesta, mutta eivät valtiollisesta eivätkä yhteiskunnallisista järjestelmistä. Mutta tämänkin ajattelun joukkoluonteinen ilmenemismuoto on vain yksi keskusteluun liittyvistä ilmiöistä.

Jouduin kouluaikoina monesti pohtimaan näitä kysymyksiä ikään kuin aidan huonommalta puolen katsoen. Tuli mieleen miten paikallinen väestö jollakin lailla inhosi meidän saamelaisten ulkonäköä, meidän puhetapaamme ja meidän erilaista elämäntyyliä. Näin me olimme kuin toisen luokan kansalaisia. Saamelaisten vinoista silmistä ja vääristä sääristä puhuttiin paljon erilaisuuden osoittajana valtaväestöön nähden. Saamelaiseen vähemmistökansallisuuteen kohdistetun asenteen sarjassa tämä on syvälle juurtunut ajattelutapa. Se on erikoinen siksi, että saamelaishistorian kohtalo on muotoutunut poikkeukselliseksi. Niin kuin ihmisen varjo antaa käsityksen saamelaisista ties minkälaisista kotapelleistä tahansa niin saamelaisten historia on nivoutunut ja kytkeytynyt moniin pohjoismaiden poliittisiin ja yhteiskuntaelämän kysymyksiin. Saamelaisia elää pohjoismaiden lisäksi muuallakin maailmassa. Tämä heidän levittäytyminen poikkeuksellisen laajalti maapallon molemmille pallonpuoliskoille on saamelaisten eräs erikoisuuksista. Saamelaiset ovat edelleenkin pohjoismaissa vähemmistökansallisuus, joka ei valtaväestön kielteisistä asenteista huolimatta ole ajautunut yhteiskunnalliseen eikä maantielliseen periferiaan, vaan joka pyrkien esiin voimakkaalla oman erikoisleimansa tiedostamisella.

Osa saamelaista assimiloituu. Sulautuu kantaväestöihin, mutta se ydinryhmä haluaa säilyttää omat kansalliset piirteensä kielessä, uskonnossa ja elämäntavassa kunnioittaen muita ihmisiä ja kansoja.