Puolueet mukaan saamelaispolitiikkaan?

Monet tuttavani ovat ihmetelleet sitä, että miksi saamelaiskäräjillä eivät ole edustettuina muut poliittiset puolueet kuin RKP käräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärven johdolla. Se, että poliittisten puolueitten näkyvyys puuttuu käräjien toiminnassa, johtuu pitkälti käräjien toiminnan tasosta, sen huonosta näkyvyydestä ja ennen kaikkea uskottavuudesta.

Ilman puolueitten mukaan tuloa käräjien toiminta kuihtuu ennen pitkää. Joka neljäs vuosi pidettävissä Saamelaiskäräjien vaaleissa on ollut vähän jos ollenkaan ehdokkaina niiden puolueitten ihmisiä, jotka on kunnallisvaaleissa valittu kunnanvaltuustoihin. Eräs syy poliittisten puolueitten haluttomuuteen asettaa ehdokkaita käräjien vaaleihin on se, että käräjien toiminnassa tavallisen kuntalaisen kannalta ei nähdä mitään konkretiaa. Harva edes tietää minkä puolesta hän antaa äänensä saamelaiskäräjävaaleissa.

No minkälaiset ihmiset sitten saamelaispolitiikkaan haluavat? Mitkä ovat heidän intressinsä? Miksi poliittiset puolueet eivät ole mukana? Kysymyksiä on paljon, mutta vastauksia vähän.

Ne saamelaiset, jotka nykypäivän yhteiskunnassa ovat joutuneet kunnissa hoitamaan poliittisia asioita, ovat nousseet tavallisesti puolueitten piiristä, etupäässä Keskustasta. Muistan miten ollessani saamelaispolitiikassa vasta-alkajana eräät silloiset johtavat saamelaispoliitikot yrittivät aivopestä minua väittämällä, että puolue-elinten kautta ei saada parhaita saamelaisvoimia mukaan saamelaispolitiikkaan. Aluksi uskoin tätä, mutta totesin pian, että väitettä ei voida pitää todistettuna, koska valtuustoissa istui runsaasti monia tuntemiani saamelaisia.

Monet lahjakkaaksi tunnustetut saamelaiset, jotka oli temmattu mukaan saamelaispolitiikkaan kunnallispolitiikan ulkopuolelta, ovat surkeasti epäonnistuneet. Syynä on ollut kokemuksen puute ja tietämättömyys ympäröivästä yhteiskunnasta. Sen sijaan korkeammasta opillisesta sivistyksestä osattomaksi jääneet saamelaiset ovat saattaneet esimerkillisen viisaasti hoitaa yhteisiä asioita kuntien luottamuselimissä. Siitä on olemassa saamelaistenkin keskuudessa hyviä esimerkkejä kuten Inarissa "kunnan Antti" ja Erkki Jomppanen, jotka molemmat vaikuttivat omana aikakautenaan Inarin kunnan kehittämiseen merkittävällä tavalla. En usko, että saamelaisten keskuudessa olisi montaakaan joka ei haluaisi antaa heille tunnustusta poliittisesta lahjakkuudesta ja poikkeuksellisen vastuullisista johtajakyvyistä Inarin kunnallispolitiikassa.

Omat kokemukseni saamelaispolitiikassa ovat auttaneet käsittämään, että monen saamelaispoliitikon on täytynyt murtaa ennakkoluulojen muuri, ennen kuin tavallinen rivimies on voinut päästä pätevyyttään vastaavalle paikalle. Minulla on ollut tilaisuus seurata lähes neljäkymmentä vuotta käräjien jäsenten ja hallituksen toimintaa ja minun on pakko myöntää, että politiikan toimijoina ovat tavalliset miehet menestyneet yhtä hyvin ellei suorastaan paremmin kuin korkeasti oppineet.

En katso sopivaksi nimillä ryhtyä arvostelmaan eri henkilöitä, mutta eräät ovat olleet avuttomia ja taitamattomia ja toimineet tosiasioista välittämättä. Johtavan poliitikon sopivuus ei riipu pelkästään opinnoista, vaan järjestä, vastuullisuudesta, ja siitä että asianomaisella on joku päämäärä, jonka hyväksi hän toimii. Tällaiseksi ei riitä oman henkilökohtaisen aseman tai edes oman suvun etujen edistäminen. Niin tärkeää ja arvokasta kuin oman saamelaisyhteisön etujen ajaminen on, niin sekään ei riitä.

On osattava kunnioittaa muitakin saamelaisryhmiä ja on osattava ajaa kaikkien saamelaisten yhteisiä asioita. Vieläpä on opittava näkemään saamelaisten paikka Suomen kansalaisina, osana rajat ylittävää saamelaisten yhteisöä, alkuperäiskansojen perheen jäseninä ja maailmakansalaisina. Siinähän sitä jo onkin. Kun noista oppii selviämään tinkimättä saamelaisten oikeuksista mutta samalla sortumatta suurentelevaan liioitteluun, niin hyvä on. Kaikki tuo on kuitenkin opittavissa. Saamelaiskäräjien voima on tavallisissa ihmisissä, jotka ovat kasvaneet ajamaan yhteisiä ja yleisiä etuja ja hoitamaan heille uskottuja tehtäviä vastuullisesti. Se on demokratian perusajatus, eikä Saamelaiskäräjien johdon kannata yrittää sitä kukistaa, tai edes horjuttaa.