Kari Kyrön kysely

Ssaamelaiskäräjien ja eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajille

Hei, luin kannanottonne saamelaiskäräjälain uudistamisesta twitteristä, kiitos siitä, vaikka en ilahtunut! Jäin miettimään, miten hyvin teillä on ollut aikaa ko. lakimietintö luonnokseen sisältöön tutustua, oletteko kenties informoituja vain yhdeltä taholta ja oletteko ehtineet varmistua, että Teille puhutaan totta?

Ennen kuin esitän Teille asiani, haluan esittäytyä. Olen inarinsaamelainen Kari Kyrö, syntynyt Suomessa viimeksi käydyn sodan kylmänä aikaan 10.12.1943 Inarissa

Olen saamelaiskäräjien vanhin jäsen, vuoden 2019 saamelaiskäräjävaalien selvästi korkeimmalla äänimäärällä 220. Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaisesti olen kaksien viimeisten saamelaiskäräjävaalien jälkeisessä ensimmäisessä kokouksessa avannut uuden vaalikauden saamelaisparlamentin kokouksen ja toiminut sen puheenjohtajana. Mikäli Teitä kiinnostaa, voin toimittaa halukkaille nämä puheeni viestin liitetiedostoina.

Keskeisimmät vaaliteemani ovat saamelaiskäräjien vaaleissa jatkuvasti olleet;

 • saamelaisten keskinäinen yhdenvertaisuus ja
 • saamelaisten perinteisten elinkeinojen yhdenvertaisuus, sekä
 • saamelaiskäräjälain pahan demokratiavajeen korjaaminen ja saamelaiskäräjien yksimielinen esiintyminen valtionhallintoon päin.

Ne teemat ovat vaaleissa kantaneet hyvin. Ihmisten yhdenvertaisuus on saamelaiskäräjien johdon politiikassa laiminlyötyä. Se on johtanut ikävästi myös syrjintään mm. inarinsaamelaisia kohtaan. Se selittää ainakin osan vaalien menestyksestäni. On luonnollista, että vallan hunajaa ja valtion avokätisesti jakamaa taloudellista hyvää vuosikymmenet maistelleet eivät hyvällä katso saamen kansan antamaa vaalitulosta ja luottamusta niille arvoille, joita vaaleissa edustin. Voi olla jopa hieman samankaltainen tilanne, kun nuoret haluavat uudistaa politiikkaa ja kohtaavat vastustusta vallan kahvassa olevilta. Se turhauttaa, mutta ei pidä luovuttaa, en minäkään, edes ikämiehenä.

Esitetään nykyisen vaaliluettelon mitätöintiä ja uuden luomista. Uutta vaaliluetteloa luomassa olisivat nykyisen luettelon mitätöintiä vaatineet toimesta. Ehdotus on saanut nimen etninen puhdistus! (tuollaista menettelyjä vaaleissa, jota tapahtuu muualla maailmalla, on Suomessa kutsuttu korruptioksi.) Mikäli lain muutosta valmistelleen toimikunnan enemmistön mietintö tulee hyväksytyksi laiksi, vaaleissa suurimman luottamuksen saamelaisilta saaneita tullaan poistamaan saamelaiskäräjien vaaliluettelosta.

Jokainen aikuinen on joskus ollut nuori, minäkin, aikoinani aktiivinen, intomielinen nuori. Onnekseni elämä on senkin antanut ja vielä kantanut, vaikka "Siperia onkin välillä opettanut", ehkä ennen muuta, kantamaan vastuuta.

Saanko tiedustella Teiltä jokaiselta;

 • Onko Sinulla ollut tilaisuutta, tutustua mielestäsi riittävästi tuohon 11.5.2021 annetun saamelaiskäräjälain muutosta valmistelleen toimikunnan mietinnön koko sisältöön ja mietinnössä esitettyjen muutosten perusteluihin?
 • Tuleeko mielestäsi mietinnössä esille, että muutoksen hyväksynnän jälkeen voi Suomessa olla täysi ikäinen saamelainen, pysyvästi ilman äänioikeutta ja ehdolle asettumisen mahdollisuutta saamelaiskäräjien vaaleissa? Sisarellasi- veljelläsi voi olla äänioikeus, sinulla ei?
 • Milloin Suomessa toteutettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus? Pitäisikö mielestäsi sen toteutua myös saamelaisilla?
 • Mitä arvelet YK:n ihmisoikeuskomitean ja muiden ihmisoikeus elinten lausuvan sellaisesta, perheenjäsenten ja saamelaisten keskinäisestä tilanteesta?
 • Viittaatte Suomen YK:lta saamiin moitteisiin. Onko mielestäsi "moitteiden" tausta riittävästi selvä, kun kaikki YK:n saama informaatio on vain kantelijoiden antamaa. Sen sijaan ihmisiä joita kantelu koskee, ei ole asiassa lainkaan kuultu? Olisiko heidänkin kuulemisensa ollut tarpeen?
 • Oletko ajatellut, mitä sellainen tilanne saamelaisten keskuudessa aiheuttaa ja miten se selitetään Suomen ulkopuolella, vaikkapa YK:n ao- elimissä, sisarellasi- veljelläsi voi olla äänioikeus, sinulla ei?
 • Tarvitaanko mielestäsi saamelaiskäräjien toiminnassa nykyisin yleisesti hyväksyttyjä yhdenvertaisuuden ja demokratian pelisääntöjä, vai riittääkö nk. saamelainen tapaoikeus? (vahvin puhuu)
 • Oletko sitä mieltä, että annettu lain muutosehdotus pitää hyväksyä uudeksi saamelaiskäräjä laiksi ilman muutoksia?

Voisitko ystävällisesti vastata näihin kahdeksaan kysymykseen minulle sähköpostitse? Vastauksen saatuani uskon tietäväni paljon paremmin sen, minua askarruttavan asian, että miten hyvin teillä on ollut mahdollisuus perehtyä tähän asiaan.

Jään odottamaan.

Ystävällisesti

Kari Kyrö