Kari Kyrö ei ole lantalainen!

Saamelaiskäräjien viimeisimmässä kokouksessa Aslak Holmberg väitti inarinsaamelaista käräjien jäsentä Kari Kyröä lantalaiseksi. Viime syksynä laillisesti pidettyjen saamelaiskäräjien vaalitulos osoittaa selvästi, että väite ei ole totta. Kyröä äänesti lähes 200 saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkittyä saamelaista. Vaalituloksen on sittemmin vahvistanut valtioneuvosto. Myös KHO on vahvistanut vaalien laillisuuden. Holmberg ei voi olla epätietoinen sen enempää vaalien tuloksesta kuin KHO:n päätöksistä, onhan hän nimenomaan tuonut niitä esille protesteissaan ja lehtikirjoituksessaan Lapin Kansassa viimeksi 22.4.2016. Holmberg siis tietää että lantalaisuusväite on asiasisällöltään totuudenvastainen, eli kyseessä on valheen julkinen levittäminen toisesta ihmisestä tämän halventamiseksi.

Tapahtunutta ei voi selittää pois sillä että kyseessä olisi Kyrön politiikan arvostelu tai yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitetty ilmaisu. Jos tästä olisikin kysymys, on selvästi ylitetty mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Vai milloin toinen kansanedustaja on nimittänyt viimeksi toista neekeriksi eduskunnan täysistunnossa? Holmbergin käyttämä termi "lantainen" on joskus voinut olla neutraali samalla tavalla kuin "neekeri", mutta tänä päivänä se on halventava, ja aivan erityisen kun saamelainen kohdistaa sen toiseen saamelaiseen. Sana on siis asiayhteydessä herjaava ja sellaiseksi tarkoitettu. Sillä on tarkoitus saattaa Kyrö halveksinnan alaiseksi. Sanan "lantalainen" käytöllä pyritään tekemään politiikka ja vaikuttamaan käsitykseen oikeudesta sekä oikeuden toteutumiseen laissa, saamelaiskäräjissä ja tuomioistuimessa.

Puheet lantalaisista eivät kohdistu yksin Kyröön, vaan niillä panetellaan ja solvataan koko inarinsaamelaista kansanryhmää sen syntyperän, kansallisen ja etnisen alkuperän johdosta tähdäten heidän oikeuksiensa mitätöimiseen. Kun käräjien puheenjohtaja sallii toistuvasti tällaisten kansanryhmää kohtaan kiihottavien mielenilmaisujen jatkumisen, on käymässä yhä selvemmäksi, että inarinsaamelaiset tuskin voivat jättää oikeuksistaan päättämistä Holmbergille ja hänen pohjoissaamelaiselle taustajoukolle ja sen tukijoille koltille.