Veikko Guttromilta kannatettava ehdotus

Veikko Guttorm Keskustapuolueen Lapin piirikokouksessa:

Kun nykyinen Sipilän hallitus on varmaan voimissaan vielä ensi vuonna, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna, voisi se muistaa myös ylintä Lappia, Saamelaisaluetta, juhlan kunniaksi tavalla, joka muodostuisi tuhatvuotisen Saamen jatkuvan kasvun ja kukoistuksen pesämunaksi.

Suomalainen yhteiskunta on mielestäni luonut myös saamelaisille kuten muillekin suomalaisille niin henkisen kuin aineellisenkin tulevaisuuden pohjan heidän perinteellisillä asuinsijoillaan. Euroopan ainoalle alkuperäiskansalle saamelaisille tällä on kuitenkin kansallisen säilymisen ja identiteetin kannalta suurempi merkitys.

Olen keskustellut monien ystävieni kanssa ja on tullut esille, että juhlavuoden kunniaksi voitaisiin perustaa rahasto tai säätiö, esimerkiksi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahaston Sitran tapaan, johon Suomen valtio, suomalainen yhteiskunta, loisi pysyvän pesämunan Saamen alueen kehittämiseksi siten, että sen omaleimaisuus ja perinteet säilyisivät, mutta samalla seurattaisiin globaalia kehitystä. Luotaisiin ihmisille uskoa tulevaisuuteen ja toteutettaisiin toiveet paremmasta huomisesta.

Tekemistä täällä löytyy ja taitoa, perinteitä, omaleimaisuutta, yhteistyötä yli rajojen joka suuntaan. Nyky-Suomi voisi ottaa oppia historiasta vaikka vajaan kahden sadan vuoden takaa, kun Venäjän keisari Nikolai I rakennutti Utsjoelle kirkon. Juhlavuoden kunniaksi voisi nyt syntyä vaikka Sipilän Sampo.