Demokratiaa saamelaiseen tapaan

Lapin Kansan (30.8.2019) mukaan saamelaiskäräjien vaalilautakunta on tehnyt kantelun KHO:n presidentti Kuusiniemen lausunnosta saamelaisradiolle. Kysynkin kannattaako Kuusiniemen lausuntoa lähteä kyseenalaistamaan, koska kysymys on laillisessa järjestyksessä syntyneestä päätöksestä, jota hän haastattelussa selventää. Kaikki muu on kantelijan julkisuuspeliä, huomioon suuntaamisesta pois huonosta asioiden valmistelusta ja tulevista vaaleista. Kysymys on myös harkitusta sumutuksesta ja ajanpeluusta.

Saamelaiset ovat yli 40 vuoden ajan koettaneet rajoittaa suomalaisten valtaa kokeilemalla demokratiaa. Vaihtelevalla menestyksellä kuten olemme nähneet. Tutkija ovat eri mieltä siitä missä päin Lappia saamelaisten esi-isät lappalaiset kokeilivat ensimmäisen kerran yhteistä päätöksentekoa, ehkä 1000 luvun alussa.

Tällä hetkellä saamelaisilla on demokraattisin perustein toimiva itsehallinto; monet demokratian tunnuspiirteet, kaikille saamelaisille avoin hallinto ja vaalit, joissa saamelaiset äänestäjät voivat neljän vuoden välein pidettävissä vaaleissa vaihtaa hallinnon, jos ovat tyytymättömiä. Ongelmaksi on muodostunut kuten olemme nähneet ketkä määritellään "aidoiksi" ja ketkä "epäaidoiksi saamelaisiksi".

Meillä Suomessa on ollut pitkään vallalla tilanne, että saamelaismääritelmän ulkopuolelle on jätetty mielivaltaisin perustein statuksettomat saamelaiset. Tämä osoittaa, että valtaa ei sentään ihan kenelle haluta tahansa antaa. Toinen ongelma saamelaisdemokratiassa on se, että sitä saamelaiset ensin kannattivat vahvasti, kun äänestäjät uskoivat sen antavan heille valtaa. Mutta sitten kun heille selvisi, että heidän valitsemat henkilöt valtaan päästyään hylkäsivät heidät, into lopahti. He kokivat, etteivät enää pystyneet vaikuttamaan.

Demokratia edellyttää että äänestäjät tekevät viisaita valintoja. Vaalilautakuntaan käräjien valitsemat saamelaiset edustavat enemmässä tai vähemmässä määrin erilaisia poliittisia suuntauksia, joiden mukaan he arvioivat myös sitä, ketkä ovat oikeita ja ketkä statuksettomia saamelaisia. Hakijan hyväksyminen äänestysluetteloon on siten enemmän poliittinen kuin juridinen ratkaisu. Juridinen ratkaisu ei noudata poliittista kaupankäynnin mahdollistamaa menettelyä. Perusteena on hakijan itseidenfioituminen ILOn sopimuksen tarkoittamaan alkuperäisväestöön, joka polveutuu ikimuistoistaajoista alueella eläneestä alkuperäisväestöstä. Tämän perusperiaatteen hyväksyminen näyttää olevan vaalilautakunnalle ylitsepääsemättömän vaikea tunnustaa sen tehdessä hylkääviä päätöksiä. Tämä selviää kun lukee KHO:n päätösten perusteluja, jossa se vaatii vaalilautakunnan hylkäämien hakijoiden merkitsemistä käräjien äänestysluetteloon. Suosittelen kaikille vaalilautakunnan jäsenille tutustumista niihin, koska niistä selviää myös ratkaisujen yhteys ihmeoikeussopimuksiin, perus ja ihmisoikeuksiin.

Niin epäsovinnaista kuin kuin tällaisten asioiden todellisesta tilasta tietämättömien poliitikkojen valinta onkin kysyn, että kannattaako edelleen valita tehtävään ihmisiä, jos halutaan todella tehdä demokraattisia emämunauksia. Sitä se paljon puhuttu saamelaisdemokratia on parhaimmillaan. Tästä todisteena ovat vaalilautakunnan monet kantelut Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, joilla pyritään kyseenalaistamaan meidän riippumaton tuomioistuinjärjestelmä. Näin vaalilautakunta monilla kanteluillaan pyrkii siihen, ettei KHO:lla olisi aikaa eikä mahdollisuuksia tehdä ratkaisua käräjien äänestysluetteloon hakijoista, jota vaalilautakunta on hylännyt.

Käräjien vaalilautakunnan sekoilu ja venkoilu osoittaa, että nyt lähestytään kahta asiaa; saamelaisväestön laskentaa, koska sellaista ei ole tähän mennessä vielä tehty. Toinen tärkeä asia on tilanne- ja olosuhdeselvitys saamelaisväestön nykytilasta Lapissa ja muualla Suomessa. Siihen liittyy myös väestö alkuperäisyyden arvio historiallisten dokumenttien ja sitä täydentävien DNA-tutkimusten perusteella. Lopuksi totean, että tällainen noudatettu saamelaisdemokratia on kuin syöpä. joka horjuttaa kansalaisten luottamusta meidän toimivaan oikeusjärjestelmään. Saamelaisten äänestäjien aika on tehdä loppu tällaisesta mielivallasta.