Saamelaisille äänestäjille!

Meillä saamelaisilla on oma parlamentti, saamelaiskäräjät. Tulevana syksynä pidetään saamelaiskäräjien vaalit. Me saamelaiset elämme Suomessa suurten muutosten aikaa. Ei ole toista aluetta Suomessa, joka olisi ollut niin suurten vaihteluiden alaisena kuin Kemin lapinkylä ja siitä erottuva saamelaisten kotiseutualue. Varsinkin 300 vuoden periodissa tarkastellen muutokset ovat olleet valtavat. Mutta yhä kaukaisimmilla ajoilla saamelaisten esi-isien lapinkylien alue on ulottunut Kuusamoon asti. Näillä alueilla saamelaiset ja lappalaiset ovat eläneet vieri vieressä samalla alueella yhdessä ystävinä. Valitettavasti nykyiset saamelaispoliitikot eivät ole tätä ymmärtäneet, kun he ovat lähteneet musertamaan ja hautaamaan saamelaisten ja lappalaisten yhteistä kulttuuriperintöä.

Näin siis ennen, mutta miten nyt?

Väistyvä käräjien poliittinen johto vaatinut uutta käsitteellistä saamelaismääritelmää ja todistuksia oikeudesta kuulua Suomen alkuperäisväestöön, saamelaisiin. Mutta nyt kun pidetään saamelaiskäräjien vaalit on tehtävä kysymys, mikä on samalla alueella asuvien saamelaisten ja lappalaisten tulevaisuus? Onko se toisistaan erottava raja-aita vai muuri tai yhteisalue?

Monikaan saamelainen ei riemastu rotuerottelusta, koska se merkitsee portin sulkemista, kieltämällä samaan väestöön kuuluvalta henkilöltä hakijan itseidenfikaatio ja polveutuminen. Syrjivällä politiikalla pyritään kieltämään saman väestön yhteinen historiallinen tausta ja perusta.

Iloitsen jokaisesta lappalaisesta heimonsa tunnustavasta saamelaisesta, joka nykyisestä kotipaikastaan riippumatta haluaa liittyä saamelaisyhteisöön. Meitä ei ole liikaa, eikä meitä tarvitse kenenkään pelätä. Näillä ihmisillä on saamenmaa sydämessään ja he kantavat rinnassaan tulevaisuuden lupausta saamelaisuuden ja lappalaisuuden säilymisestä. Mutta tätä iloa sumentaa sen varjona hiipivä, uskon puutetta kielivä tahtoa lamauttava ja irralleen päästetty vaarallinen epäilys: Miten kauan tätä yhteisen kulttuuripohjan musertamista halutaan vielä jatkaa? Nyt on saamelaisilla äänestäjillä mahdollisuus lopettaa samaa väestöä repivä kiista.

Antaessamme äänemme tahdomme olla uskolliset perinteille. Ja siksi meidän ajatuksemme ja tunteemme kohdistuvat nyt kansamme tulevaisuuteen. Tahdomme nousta tunturille katselemaan ja muistelemaan sitä maata, joka kerran on ollut meidän esi-isiemme -lappalaisten- maa. Tälle vaellukselle seuraavat meitä kaikki ne sukupolvet, jotka enemmän kuin tuhat vuotta ovat tämän maan omistaneet. Olen varma siitä, että kaikki iloitsevat siitä että haluamme kunnioittaa isiemme ja äitiemme työtä.

Todellakin saamelaisuus yhdistää meidät ja lähentää meidät toisiimme enemmän kuin tulemme ehkä ajatelleeksi. Olkaamme siitä kiitollisia. Nykyisen suvaitsemattomuuden ja riitojen aikana heimoveljiemme - lappalaisten - ymmärtäminen ja arvostaminen on meille kallisarvoinen asia. Kohtaaminen yhteisen aatteemme, saamelaisuuden, merkeissä osoittaa kuitenkin kaikille, että eri saamelaisryhmiin kuuluvat ihmiset voivat löytää toisensa.

Pyyntä äänestäjille

Minä pyydän kaikkia saamelaisia äänestäjiä toimimaan sillä tavoin, että aatteemme yhdistäisi edelleenkin meidät toisiimme ja kanssaihmisiimme rakentavalla, avartavalla tavalla. On uskallettava tarttua suuriin kysymyksiin kuten samaa väestöä jakavien poliittisten määritelmien purkamiseen, epäluulojen kitkemiseen, uskallettava ajatella, että meillä on kerran oleva vastuu koko saamenmaasta, uskallettava tarttua tähän vastuuseen ja antautua siihen erilaisten näkemysten taisteluun, jossa kypsä vakaumus syntyy.

Viisaiksi itseään nimittävät sanovat meille: se mikä on menetetty on jätettävä pois mielestä. Jos tätä seuraisimme olisi meidän jätettävä pois sanat "saamenmaa takaisin saamelaisille". Entäpä sitten jos näin tekisimme? Mitä sitten jos me saamelaiset ja lappalaiset unohtaisimme sen millainen on ollut meidän esi-isiemme alkuperäinen kulttuuri ja heidän luomansa yhteiskuntarakenne? Olisimmeko enää saamelaisia, jotka koittavat turvata tulevaisuutensa valitsemalla jäseniä saamelaiskäräjiin?

On kunniakasta puolustaa saamelaisten ja lappalaisten yhteistä historiaa. Tuntomme tuomitsee, velvollisuuteemme vaatii ja sydämemme käskee puolustamaan sitä maata josta meidän kulttuurimme kumpuaa ja joka kätkee poveensa esi-isiemme ja äitiemme viimeiset maalliset leposijat. Mutta jos ihminen on luotu etsimään, taistelemaan, lankeamaan, häviämään sekä taas voittamaan, jos osamme ja onnemme on se, on meidän alati koettava masennus ja tappio, mutta sen jälkeen nousu, kohoaminen korkeuksiin, silloin ei ole mitään henkisesti niin rikasta kansaa kuin lappalaiset.

Tämän tahdon sanoa teille nuoret saamelaiset vanhemman polven edustajana, joka elämänsä aikana ei ole muuta kokenut eikä muuta oppinut kuin yhtämittaisen taistelun, vääjäämättömän kamppailun asian puolesta, joka usein on ollut maahan poljettu ja häväisty lappalainen. Mutta olen myös saanut nähdä auringon pilkistävä pilvien lomasta. Tämä on ollut sukupolveni ihana osa, jota en tahdo toiseksi muuttaa. Sillä juuri tämä taistelu - ja vain se - on tehnyt minulle saamenmaan ja syntymäseutuni rakkaaksi. Näyttäkää saamelaiset voimanne, käyttäkää hyväksi meille suotua vapauta!

Saamelaiset äänestäjät, saamelaisten tulevaisuuden luojat!

Saamenkansan elämä on inhimillisesti ikuinen, sen kehityksen arvo meille mittaamaton. Katsokaa syksyiselle taivaalle, jossa kansamme johtotähtenä kuulakkaassa yössä palaa tähtien kiinteä loiste. Välillä revontulet uhkaavat niiden loisteen himmentää, mutta nuorisomme kirkkaaseen sieluun on tähtien tuikkeen päästävä uutta toivoa antavana loistamaan. Silmistämme ei milloinkaan saa sammua johtotähtemme, saamenkansa etu, lappalaisen kansan paras.

Saamelaiskäräjiin valittavilla uusilla jäsenillä on paljon opittavaa ja annettavaa. Siksi heidän on otettava kaikki apu vastaan paikallisilta asukkailta. Käräjiin valittaviksi tulevilla ihmisillä on hyvin erilaiset taustat. Siksi on kysyttävä onko mahdollista rakentaa keskinäinen luottamus, jossa kaikki tuntevat olonsa mukavaksi. Se ei tule olemaan yksinkertaista, mutta erittäin antoisaa. Avain siihen, että politiikassa saadaan tapahtumaan on hyvin toimiva ryhmä. Ryhmä joka pystyy käsittelemään kaikenlaisia ongelmia ja koostuu sellaisista poliitikoista ja asiantuntijoista, jotka ovat parempia tekemään kuin seisomaan vieressä ja puhumaan.

Uusi nyt valittava saamelaiskäräjät lähtee työhön erilaisin näkemyksin kuin sitä edeltävä. Joku käräjien jäsen näkee sivistyksessä ja sen kehittämisessä korkeimman arvon. Toiselle merkitsee saamenkansan palveleminen ja sen elämän kohottaminen, toiselle saamenmaan hyvinvointi ja menestys. Saamenmaan nimessä pitää nousta taisteluun hyvän asian puolesta. Kiistoista huolimatta tällä hetkellä vallitseva rauha on niin suuri lahja meille kaikille, että olisi rikos lähteä sitä edes oikeutettuina revanssiajatuksin sitä horjuttamaan.