Saamelaisille äänestäjille!

Me saamelaiset elämme Suomessa suurten muutosten aikaa. Saamelaisalueella saamelaiset ja lappalaiset ovat eläneet vieri vieressä auttavina naapureina ja ystävinä. Valitettavasti nykyiset saamelaispoliitikot ovat tehneet tämän samaa juurta olevan väestön hajottamisesta päätehtävänsä, käyden tavoitteensa saavuttamiseksi surkuhupaisaa oikeustaistelua Korkeinta hallinto-oikeutta vastaan. Tämä lappalaisiin kohdistunut syrjintä ja ajojahti on uhannut yhteiskuntarauhaa saamelaisalueella ja vakavasti haitannut saamelaisille tärkeiden asioiden edistämistä

Nyt pidettävissä saamelaiskäräjien vaaleissa saamelaisilla äänestäjillä on mahdollisuus lopettaa tämä pohjimmiltaan samaa väestöä olevien saamelaisten ja lappalaisten välejä repivä kiista. On kysyttävä, aikooko ehdokas olla mukana jatkamassa kiistaa, vai onko hän valmis tultuaan ehkä valituksi suuntautumaan liennytykseen, keskusteluihin, neuvotteluihin ja rakentaviin ratkaisuihin. Vastoin saamelaiskäräjien nykyjohdon väitteitä kysymys ei ole suomalaisperäisten uudistilallisten jälkeläisten yrityksestä vallata saamelaiskäräjät ja murtaa saamelainen kulttuuri sisältäpäin. Kysymys ei ole kymmenien tuhansien hakijoiden tunkeutumisesta vaaliluetteloon, vaan määrältään rajallisesta joukosta hakijoita, joilla kaikilla on vakavasti otettavat perustelut sille, miksi he katsovat olevansa saamelaisia, ja kestävä oikeudellinen näyttö jonka KHO on katsonut riittäväksi.

Pyydän kaikkia saamelaisia äänestäjiä antamaan äänensä ehdokkaille jotka ovat valmiit toimimaan sen puolesta että historialtaan, alkuperältään, sekä kieleltään ja muulta kulttuuriltaan erilaiset saamelaiset toimisivat yhdessä ja rakentaen, eikä repien, muuhun väestöön päin. Tässä prosessissa ei tule heikentää vaan päinvastoin vahvistaa kunkin saamelaisen yhteisön ominaispiirteitä, luottaen siihen, että erilaisuus ja sen hyväksyminen eivät ole saamelaistenkaan keskuudessa uhka, vaan voimavara. Yhdessä toimien voimme parhaiten edistää saamelaisia tavoitteita, joihin on aika tarttua. Yksi näistä on kaikkien saamelaisten syrjimättömään kohteluun perustuva, puhtaalta pöydältä lähtevä saamelaiskäräjälain uudistaminen.

Saamelaiset äänestäjät, saamelaisten tulevaisuuden luojat! Suurin vaalivoitto olisi että uusi, nyt valittavien saamelaiskäräjien enemmistö koostuisi henkilöistä jotka lähtevät työhön erilaisin näkemyksin kuin edeltäjänsä. Valitsemalla vaaleissa viisaasti voimme tähän päästä.