Mistä edellä mainitussa kannanotossa on kysymys

Inarinsaamelaisten ja Inarinmaan lapinkylä yhdistyksen yhteissä kannanotossa kiinnitetään huomio siihen, että nykyisessä pohjoissaamelaisten hallitsemassa saamelaiskäräjissä inarinsaamelaiset eivät pysty yhdenvertaisesti valvomaan pohjoissaamelaisten vallankäyttöä, eivätkä pysty esimerkiksi yhdenvertaisesti vaikuttamaan siihen kuka inarinsaamelaisista hyväksytään merkittäväksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. He eivät myöskään kykene vaikuttamaan käräjien tekemiin heidän oikeuksien rajoittamista koskeviin päätöksiin, jotka yleisesti ottaen ovat olleet syrjiviä.

Saamelaiskäräjät myös pyrkii kontrolloimaan sitä millaista tietoa Suomen ja hallitus ja eduskunta saavat, millaiseksi lakiesitykset valmistellaan. Viimeisin konkreettinen esimerkki tästä on saamelaiskäräjien ja oikeusministeriön valmistelemat lakiesitykset saamelaiskäräjälain muuttamisesta ja ILOn sopimuksen ratifioimisesta. Alueen vanhimman saamelaisryhmän - inarinsaamelaisten - uhanalainen asema ei ole tunnustettu, vaan hankkeilla on pyritty hakemaan legimiteettiä pohjoissaamelaisten valta-asemalle. Kaiken kaikkiaan inarinsaamelaisten osalta on silmiinpistävää yhdenvertaisuuden puuttuminen heitä koskevien asioitten käsittelyssä sekä saamelaiskäräjissä, että oikeusministeriössä.