ILO-sopimuksen ratifioinnnista

Kataisen hallituspolittiseen ohjelmaan on kirjattu, että Suomi ryhtyy valmistautumaan alkuperäis- ja heimokansoja koskevan ILO-sopimuksen ratifioimisen. Asia ei ole kuitenkaan mikään läpihuutojuttu, koska on otettava huomioon, että saamelaisalueella asuu saamelaisiakin vanhempi alkuperäisempi väestö, lappalaiset, kuten Yrjö Mattila kirjoituksessaan LK:ssa 10.8.2011 osoittaa.

Lappalaisasutus on ollut olemassa ennen kuin alueelle tunkeutuivat Norjasta käsin porolappalaiset, joiden jälkeläiset kutsuvat nykyään itseään saamelaisiksi. Heitä alkuperäisemmät asukkaat lappalaiset joutuivat yhden sukupolven aikana vaihtamaan kielensä metsälapista suomeksi. Uuden kielipolitiikan ja osittain uusien tulokkaiden aiheuttaman paineen seurauksena kävi niin, että metsälappalaiset- ja kalastajalappalaiset assimiloituvat suomenkielisiksi. Siitä huolimatta he ovat alkuperäisväestönä, vaikka Heikki Hyvärinen (LK: 18.8.2011) ei heitä hyväksykään alkuperäisväestöksi.

Hallituksen lupaus ILO-sopimuksen ratifioimisesta loukkaa pohjoisten ihmisten tasavertaisuutta keskittämällä kaikki oikeudet ihmisille, jotka vaativat oikeuksia veteen ja maahan 3:n sukupolventakaiseen kieleen ja historiaan vedoten. Jotta oikeus toteutuisi on tutkimus ainoa peruste tuomioistuimissa asian ratkaisemiseksi. Sen on oltava riittävän pitkältä ajalta, suljettava pois olennaiset oikeuskysymykset jo ratkaistuina ja osoitettava luotettava historian ja oikeuksien kulku siten kuin Mattila kirjoituksessaan osoittaa. Tämä on enemmän perusoikeuskysymys kuin lainkaan kansainvälisoikeudellinen ihmisoikeuskysymys. Juuri tämän väärän olettaman käytöstä johtuu, ettei asiaan ole vielä saatu totuusratkaisua.