Sompiosta löytyy saamelaisia

Lapin Kansassa 5.3.2018 Katja Hirvasaho väitti ettei Savukoskella ole metsäsaamelaisia tai heidän jälkeläisiään tai jos on niin he ovat suomalaisia. Tähän on lisättävä, että Sompion alueelle Kautokeinosta muuttaneet porosaamelaiset eivät ole Kemin lapinkylän alkuperäisiä asukkaita, vaan niitä ovat alueen kalastaja- ja metsälappalaiset, jotka saamelaiskäräjät pitää suomalaisina estäen heitä saamasta alkuperäiskansastatusta. Lisää tietoa asiasta saa T.I.Itkosen II osaisesta teoksesta Suomen Lappalaiset vuoteen 1945. Saamelaiskäräjät on vaatinut ILOn yleissopimuksen ratifiointia siten, että se soveltuisi vain sen ylläpitämään äänioikeusluetteloon merkittyjä. Yleissopimuksen ratifiointi on tällä perusteella oikeuksia loukkaava ja kiistanalainen. Kiistan aiheuttaa nykyisen saamelaiskäräjälain mukainen, pääosin kieliperusteinen määritelmä saamelaisuudesta, josta edelleen virheellisesti johdetaan alkuperäiskansaan kuuluminen Suomessa.

Alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen mukaan näin ei ole. Sen mukaan alkuperäisyys ei ole etninen eikä se ole kieliasia lainkaan. Sen perustana on jokaisen oma oikeus- ja asutushistoria ja ns. itseidentifikaatio alkuperäiskansana. Se ei edellytä edes kyseisen valtion ryhmän alkuperäisyyden tunnustusta, minkä puuttuminen sinänsä olisi kyllä outoa, eikä se edellytä mihinkään rekisteriin kuulumista. Sellaisia edellytyksiä ei voida myöskään kansallisesti asettaa. Kansainvälinen Työjärjestö ILO on ratkaissut asian selvästi sopimuksen 1. artiklassa. Sen mukaan alkuperäiskansaan kuuluu henkilö, joka polveutuu alueen alkuperäisväestöstä, on säilyttänyt kulttuurinsa tunnusmerkkejä ja tuntee itse olevansa alkuperäiskansaa. Itseidentifikaatiolle annetaan suuri merkitys. Kieli on merkittävä, mutta merkitystä ei erikseen korosteta. Suomessa voimassa olevasta kieliperusteisesta saamelaiskäräjälaista johdettu alkuperäiskansan määritelmä on siten yleissopimuksen 1. artiklan mukaan väärä. Määritelmä ei sovellu tarkoitukseensa.

Ihmisoikeuksia koskevat asiat perustuvat kansainvälisessä käytännössä aina ja vain tutkimustietoon. Tutkimustieto on sama asia kuin perustelut. Ei voi olla siten yksinomaan poliittisia perusteluja tällaiselle metsäsaamelaisia syrjivälle hankkeelle.