Vaarallista peliä vakavista asioista

Haluan lausua suuret kiitokset Kari Kyrölle, joka lyhyessä kirjoituksessaan Inarilaisessa 5.5.2010 Inarin alkuperäiskansa kysymyksessä meni asia ytimeen. Itse olen myös saamelaisuudesta eri yhteyksissä kirjoitellut. Tarkoituksenani on ollut antaa lukijalle mahdollisimman kattava, mutta silti jossain määrin rajattu kuva ideologisista taustoista, saamelaisuuden synnystä, toiminnasta, vaikutuksesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. En ole halunnut esittää mitään uutta saamelaisuuden teoriaa tai tulkintaa, vaan antaa käsitys saamelaisuuden moniulotteisesta luonteesta ja valottaa sitä useasta eri suunnasta.

Kaikista edellä mainituista teemoista on tehty yksityiskohtaisia tutkimuksia. On myös kirjoitettu useita tasoltaan ja painotukseltaan kirjavia saamelaisuutta/lappalaisuutta käsitteleviä yleisteoksia. Enimmäkseen ne ovat historiikkeja, mutta joukossa on myös kielitieteellisiä, sosiologisia ja valtio-opillisia selontekoja ja katsauksia. Saamelaisuus on useimmille tuttu johtuen termin "saamelainen" syntyyn 1990-luvulla liittyneistä tapahtumista. Monilla ihmisillä tuntuu olevan siitä voimakkaat mielipiteet ja termiä on käytetty erityisesti niissä yhteyksissä kun on pyritty osoittamaan saamelaisten olevan Suomen ainoa alkuperäiskansa. Vaikka saamelaisuutta onkin yhteiskuntatieteissä tutkittu paljon, niin arkipäivän yhteyksissä käsitykset aatteesta tuntuvat olevan varsin pinnallisia ja perustuvan kapeille historiallisille ennakkokäsityksille. Varsin harvalla tuntuu olevan tuntuu olevan yhtä hyvä kokonaiskuva kuin Kari Kyröllä saamelaisuuden taustoista, tavoitteista ja esiintymisestä. Yhä edelleen kiistellään siitä mitä saamelaisuus on ja aatteen varsinaiset tutkijatkin ovat asiasta erimielisiä.

Hiljattain kuolleen prof. Erkki Aspin väitöskirja vuodelta 1965 lappalaisuudesta osoittaa selkeästi, että nykyiset kiellisellä perusteilla määritellyt saamelaiset ovat lappalaisten jälkeläisiä. Suuri osa näistä vanhimpaan Lapin asutukseen kuuluvista lappalaisista rajattiin historiasta irrallisella saamelaismääritelmällä saamelaisuuden ulkopuolelle. Joten ei enää kannattaisi jatkaa vaarallista peliä vakavilla asioilla.