Kansanmurha on vakava asia

Hiljattain (11.12.2010) syytti Norjan puolella ilmestyvässä Avvir nimisessä saamenkielisessä sanomalehdessä saamelaiskäräjien entinen puheenjohtaja Pekka Aikio Suomen valtiota saamelaisten kansanmurhasta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun olen näitä syytöksiä kuullut hänen esittävän. Joten joutuu ihmettelemään mitähän Pekka Aikio tarkoittaa kansanmurhalla? Ketä on tapettu ja missä ovat joukkohaudat ja mitä hän näillä syytöksillä oikein tavoittelee? Miksi hänen vähintäänkin poleeminen kannanottonsa ei ole hetättänyt kansainvälistä huomiota? Ketä palvelee tällaisten lausuntojen lietsonta asiassa, joka on viime vuosien aikana perusteellisesti tutkittu ja perättömäksi väitteeksi osoitettu? Jos Pekka Aikio olisi virkamies hänen lausuntonsa johtaisi melko varmasti tutkintaan. Hän olisi virkavastuullinen eikä hän voisi käyttää tällaista kieltä. Jos kyse on oikeuksista kielenkäyttö on sopimatonta, perätöntä, tahallista ja ampuu ohi ja taivaisiin. Kuka uskoo ketä on jokaisen harkittavissa oleva asia. Tällainen ei herätä luottamusta ja uskottavuutta saamelaiskäräjien entisen puheenjohtajan sanomana. Jos hän haluaa mustamaalata Suomea ja suomalaisia sellainen ei taida onnistua tällaisella itsetunnon pieksämisellä.

Toimiessani saamelaisvaltuuskunnan ja sitä seuraavan saamelaiskäräjien jäsenenä (vv. 1976-1999) kiinnitin huomiota miten virallisissa asiakirjoissa ja kannanotoissa monesti viitattiin käynnissä olevaan saamelaisten kansanmurhaan. Minusta tällaiset syytökset on otettava vakavasti ja siksi on avoimesti kerrottava avoimesti mitä kansanmurhalla tarkoitetaan. Yhdistyneet Kansakunnan hyväksyi 9.12.1948 kansanmurha rikokselle seuraavan sisältöisen määritelmän: "Kansanmurha merkitsee mitä tahansa seuraavista teoista, jotka on tehty jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen ryhmän tuhoamiseksi osaksi tai kokonaan: a) ryhmän jäsenten surmaaminen; b) törkeä puuttuminen ryhmän jäsenten ruumiilliseen tai henkiseen eheyteen; c) ryhmän tahallinen alistaminen oloihin, jotka johtavat sen osittaiseen tai täydelliseen tuhoutumiseen; d) toimet, jolla pyritään vähentämään syntyvyyttä ryhmän keskuudessa; e) ryhmän lasten pakkosiirtäminen toisen ryhmän holhoukseen.

Ranskan uusi rikoslaki määrittelee kansanmurhan vieläkin laajemmin: " Teko, joka sisältyy yhdenmukaiseen suunnitelman toteuttamiseen, jolla pyritään kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen tai millä tahansa muulla mielivaltaisella perusteella määritellyn ryhmän täydelliseen tai osittaiseen tuhoamiseen."

Euroopasta löytyy hirvittäviä esimerkkejä kahden totalitaristisen yhteiskunnan suorittamisista kansanmurhista; natsi Saksan ja Stalinin aikaisen Neuvostoliiton. Kumpikin halusi muovata yhteiskuntaansa uudeksi samalla tavalla, vaikka yhteiskunnan ulkopuolelle eristettävät ryhmät olivatkin sangen erilaiset. Stalinin Neuvostoliitto halusi poistaa yhteiskunnasta tiettyjä omistavia luokkia, kun taas kansallissosialistit valitsivat poistettavat rotuoppiensa ja herrakansan alueellisten valtapyrkimysten perusteella. Nyt tiedämme jo paljon enemmän kuin aikaisemmin mitä molempien aatteiden toimet merkitsivät pienemmille ja suuremmille kansoille ja kansallisille vähemmistöille. Joten tätä taustaa vasten on vaikea, jopa mahdotonta käsittää kun syytetään, että on käynnissä saamelaisten kansanmurha.