Vennamo ja saamelaiset

Lueskelin hiljattain edesmenneen kansanedustaja Veikko Vennamon ja hallitusneuvos P.O. Väisäsen kirjoittamaa kirjaa siirtolaisväestön asuttamisesta toisen maailmansodan jälkeen.

Kirjassa on myöskin sellaisia ulottuvaisuuksia, jotka koskevat lappalaisia/saamelaisia. Vennamo toteaa, että talvisodan jälkeen jouduttiin toteuttamaan siirtolaisten asuttamisessa siirtoväen pika-asutuslakia. Jatkosodan jälkeen sitä jouduttiin jatkamaan. Vennamo toteaa, ettei se suinkaan ollut ensimmäinen kerta kun Suomessa valtiovalta toteutti aktiivista asutuspolitiikkaa. Kuten oikeusministeriön selvitysmies Wirilanderkin on todennut, suunnitelmallisella asuttamisella on Suomessa pitkä historia.

Vennamo toteaa mm: "kun esi-isämme siirtyivät Suomenniemelle, oli heidän ainakin vähitellen painettava pois tieltään lappalaiset, joiden oli pakko siirtyä kohti pohjoista..." Ja hän toteaa, että käytännöllisesti katsoen tyhjä Suomi oli vapaa omatoimiseen sijoittumiseen. Tätä voitaneen kutsua omistamattoman maan haltuun ottamiseksi.

Kustaa Vaasan hallitsemassa Ruotsissa vahvistuva valtakunta edellytti suurta ja hyvinvoipaa talonpoikaisluokkaa. Vennamo toteaa jossakin vaiheessa maaseudun asutustoiminnan joutuneen epäsuosioon kunnes 1750 luvun puolivälissä tapahtui täydellinen talouspoliittinen käänne. Sodissa köyhtynyt Ruotsi tarvitsi kehittyvää maataloutta, joka esti myös siirtolaisuutta. Vuonna 1775 julkaistiin isojakoasetus. Yksityiset maat rajattiin ja valtiosta tuli nyt suurmaanomistaja. Valtion maita ryhdyttiin tämän jälkeen asuttamaan oikein todenteolla. Kuten selvitysmies Wirilanderkin totesi omassa lausunnossaan, että liitettäessä Suomi Venäjään, eivät asutustoimintaa koskevat säännökset muuttuneet ja isonjaon toteuttamista jatkettiin saamelaisalueella vielä itsenäistymisen jälkeenkin.

Kuten sanottu Vennamo ansiot siirtoväen asuttamisessa ovat kiistattomat. Tuskin kolttalainkaan aikaansaaminen olisi onnistunut ilman Vennamon myötävaikutusta. Kuuluihan Vennamo 1950-luvulla pääministeri Urho Kekkosen johtamaan hallitukseen.